วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548

หนังสือการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าบริจาค เข้าโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร แห่งละ 4 เล่มตามรายชื่อต่อไปนี้

 

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

โรงเรียนโรงเรียนจินดาพงศ์

โรงเรียนจินดามณี

โรงเรียนชินวร

โรงเรียนช่างอากาศบำรุง

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนฐานปัญญา

โรงเรียนดรุณพัฒน์

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกฏษฏวิทย์

โรงเรียนกสิณธร (เซนต์ปีเตอร์)

โรงเรียนกัลยาวิทย์

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

โรงเรียนคริสธรรมวิทยา

โรงเรียนคลองกะจะ (พงศ์สมบัติบำรุง)

โรงเรียนดอนบอสโก

โรงเรียนเมืองจาตุรจินดา

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนทวีธาภิเศก 2

โรงเรียนทับทอง

โรงเรียนทานตะวัน

โรงเรียนทิวไผ่งาม

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

โรงเรียนนนทรีวิทยา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนรวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนิลประพันธ์

โรงเรียนนีรชาศึกษา

โรงเรียนบดินทรเดชา 2

โรงเรียนบดินทรเดชา

โรงเรียนบางกะปิ

โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์

โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

โรงเรียนบางอ้อศึกษา

โรงเรียนบ้านนายผล

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

โรงเรียนบ้านลาดพร้าว

โรงเรียนประชาบำรุง

โรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ

โรงเรียนประถมสาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โรงเรียนประทุมนุสรณ์

โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน

โรงเรียนประเทืองทิพย์พิทยา

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

โรงเรียนปัญจทรัพย์

โรงเรียนปิยะจิตวิทยา

โรงเรียนผะดุงศิษย์

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

โรงเรียนพิมลวิทย์

โรงเรียนมณีวิทยา

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

โรงเรียนมัธยมศึกษาประชานิเวศน์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฏร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

โรงเรียนยุวทูตศึกษา

โรงเรียนราชดำริ

โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

โรงเรียนราชินีบน

โรงเรียนราชินี

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา

โรงเรียนลาซาล

โรงเรียนลาซาลบางนา

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิราวุทธวิทยาลัย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 3

โรงเรียนวรรณสว่างจิต

โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนวัดตะล่อม

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนิมมานรดี

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม

โรงเรียนวัดปากท่อ

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนวัดราชโอรส

โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวัดวิเศษการ

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดอินทาราม

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

โรงเรียนวัดใต้

โรงเรียนศรีพฤฒา

โรงเรียนศิริมงคลศึกษา

โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนสมบุญวิทย์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนบัว

โรงเรียนสวนอนันต์

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสายอักษร

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสุดใจวิทยา

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุเหร่าใหม่

โรงเรียนหอวัง กรุงเทพ

โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์

โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา

โรงเรียนอรรถมิตร

โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ ประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนอำนวยศิลป์

โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพ

โรงเรียนเกษมพิทยา

โรงเรียนเขมสิริอนุสสรณ์

โรงเรียนเจริญผลวิทยา

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเทพลีลา

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์

โรงเรียนเบญจมบพิตร

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์

โรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร

โรงเรียนเสนานิคม

โรงเรียนเสสะเวชวิทยา

โรงเรียนเอกบูรพา

โรงเรียนจาตวิชชานุสรณ์

โรงเรียนแสงโสม

โรงเรียนโชคชัย

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา

โรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา