กำหนดการบรรยายธรรม แสดงธรรม ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคตอ่านคำถาม-คำตอบ ปัญหาธรรม  ตอบโดย ดร. สนอง วรอุไร และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือชมภาพเตือนความทรงจำอันมิอาจจะลืมได้อ่าน ดาวโหลด หนังสือธรรมอ่านประวัติ ฟังเสียงธรรม ชมVDOบรรยายธรรม แสดงธรรม
                                       แหล่งรวมความรู้ สร้างปัญญาทางธรรมขอความคิดเห็น ร่วมอนุโมทนา
เว็บไซด์นี้ต้องการเป็น สื่อกลางให้แก่กลุ่มอาสาทำงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแผ่ธรรมให้กว้างไกลขึ้นนอกจากนี้ เราตั้งใจเป็นสื่อกลางระหว่างเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งปวง
   
ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไรให้ความเมตตา ช่วยตอบปัญหาธรรม ในหน้า    สนทนาปัญหาธรรมและกำหนดการบรรยายธรรม ของท่านได้แจ้งไว้ให้ทราบทั่วกันในหน้าปฏิทินธรรม    นอกจากนี้เว็บไซด์นี้ยังมุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ท่านเข้ามาฟังเสียงธรรมบรรยาย    ดาวน์โหลดได้ทั้งเสียง และหนังสือซึ่งแจกเป็นธรรมทาน

  วัตถประสงค์ของชมรม


ชมรมกัลยาณธรรม
มุ่งมั่นตามรอยบาทของพระศาสดา
โดยสร้างปัญญาทานแก่เพื่อนมนุษย์
ด้วยการผลิตหนังสือดี ๆ
ที่ส่งเสริมพัฒนาจิตใจ
ให้ทุกท่านมีโอกาสสัมผัสธรรมะ
อันประเสริฐของพระพุทธองค์
เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
เป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์เป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์
จากภายในไว้ต่อต้านกิเลสและอกุศลทั้งปวง
ขอเชิญทุกท่านได้สัมผัสธรรมอักษร
อันทรงคุณค่าเหล่านั้นด้วยตัวเอง

พบกับความหลากหลายของหนังสือธรรม
ได้ที่หน้าหนังสือธรรม หรือคลิกที่นี่

 

ประวัติศาสตร์แห่งพุทธบริษัท
12 พฤศจิกายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าว - ประมวลภาพ

ชมวีดีโอ


ดร.สนอง วรอุไรหลวงปู่พุทธอิสระ แสดงธรรมเรื่อง  “อานาปานสติภาวนา”หลวงพ่อสุรศักดิ์  เขมรังส 
แสดงธรรมเรื่อง “เห็นใจ-เห็นธรรม”

เร็วๆนี้ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

 

คำถามถึงท่านอาจารย์ ดร.สนอง 190 ข้อ จากหอประชุม

 

 

 

เสวนาธรรม "ธรรมะพาฉงน"

หลากหลายคำถามที่หลายคนอยากรู้คำตอบ

โดย

อาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
ภูรีรัตร์ ตั้งปณิธานสุข
อนุชิดา คงสบาย   


 
  ชม video clip บรรยายธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร
 


บรรยายเรื่อง "การพัฒนาจิต"
ที่

28 สิงหาคม 2549

ตอน1  ตอน2

 

  ฟัง/ชม บรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไรเพิ่มเติม   คลิกที่นี่

 
 

 

 
 

หนังสือ ทางสายเอก

หนังสือ ตามรอยพ่อ

หนังสือ มาดสดใสด้วยใจเกินร้อย

หนังสือ การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า

หนังสือ วิธีอยู่เหนือดวง

 

 

                                  

ธรรมบรรณาการประจำเดือนธันวาคม

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


๑. หนังสือ   ใหม่ล่าสุด จากชมรมกัลยาณธรรม

๒. หนังสือ ของ พระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ

๓. หนังสือ ของ อาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ(2แผ่น)

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ต้องการรับหนังสือ cd
ส่งของเปล่าขนาดที่ใส่ หนังสือได้ (A4)ติดแสตมป์ ๒๐ บาท
จ่าหน้าซองถึงตัวเองไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
(กรุณาวงเล็บมุมซองด้วยว่า "ธรรมทานเดือน ธันวาคม " )


ธรรมบรรณาการประจำเดือนพฤศจิกายน
ร่วมอนุโมทนาในงานแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

๑.หนังสือร่อนทอง คลิกดูภาพขยายใหญ่ของท่านชยสาโรภิกขุ

๒. หนังสือหัดรู้หัดด คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากเมตตาจิตของครอบครัวคุระซะว่า

๓.หนังสือรู้ตัวทั่วพร้อม คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังส
   โดยกุศลจิตของมูลนิธิดวงแก้ว และคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๔.ซีดีเรื่องอธิษฐานบารมี 2 แผ่นจบ ของอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

๕.เอ็มพี3 ธรรมบรรยาย 10 วัน ของท่านโคเอ็นก้า  
   ขอกราบอนุโมทนา มา ณ ที่นี้

คลิกดูภาพขยายใหญ่

ต้องการรับหนังสือ cd vcd
ส่งของเปล่าขนาดที่ใส่ หนังสือได้ (A4)ติดแสตมป์ ๒๐ บาท
จ่าหน้าซองถึงตัวเองไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
(กรุณาวงเล็บมุมซองด้วยว่า "ธรรมทานเดือน พฤศจิกายน" )


 


การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


ซีดีและหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน
ท่านผู้มีจิตกุศล สามารถร่วมสร้างปัญญาทานนี้ได้โดย
ส่งต้นฉบับซีดีหรือ MP3 หรือ VCD ที่ท่านเห็นว่ามีคุณค่า
ช่วยชี้ทางสว่างที่ถูกตรงและทางพ้นทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์
โดยส่งถึง ทพญ.อัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ์ ตามที่อยู่ด้านบน.... ขออนุโมทนา

 

 

หนังสือใหม
pdf file

คลิกดูภาพขยาย
อ่าน
(4.7 MB)


อ่าน


อ่านมีหนังสือให้อ่านอีกมาก คลิกที่นี่

 

 

 

ฟังเสียงสวดมนต์-สวดมนต์แปล   ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น     
นำสวดโดย พระราชวรมุณี


คำอธิษฐาน, แผ่ส่วนบุญ, รับพร

ฟังบทเพลงแผ่เมตตา(The Chant of Metta)ไพเราะมากๆ ให้แต่ความรัก ความเมตตาต่อกัน
 ===>    เมตตา 1(บาลี)  เมตตา 2(English)  เมตตา 3(ไทย)

เนื้อเพลง
ฟังเสียงอ่านหนังสือ "ธรรมะแห่งความดับทุกข์"
ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต
 ฟังเสียงเย็นๆใสๆ ของ ทพญ. ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง

ฟังเสียงอ่าน บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

1. ชีวิตนี้น้อยนัก
  ชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก สำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดึตและชีวิตในอนาคต เพราะเราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้ และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใด หรือต่ำเพียงใดก็ได้

      
2. วิธีสร้างบุญบารมี
  การสร้างบุญบารมีนี้น จะสร้างอย่างไรจึงเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุด

                                                                                   ..     เสียงอ่าน โดย นงนุช กิติกุลวรากร และ อัญชลิดา ตันตระเธียร

             ฟังเสียงอ่านจากหนังสือ มนุษยธรรม ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
                 คลิกที่นี่ ==> 00 01 02 03 04 05 06 07
      
             ฟังเสียงอ่านจากหนังสือ ชีวิตเสรี ของ พระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ
                 คลิกที่นี่ ==> 00 01 02 03 04 05 06 07 08

             ฟังเสียงอ่านจากหนังสือ สิ่งที่ดีที่สุด ของ พระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ
                คลิกที่นี่ ==> 00 01 02 03 04 05 06 07 08
             
              ฟังเสียงอ่านจากหนังสือ โครงการพบกันครึ่งทาง เรื่อง ทางออก
                คลิกที่นี่ ==> 01 02 03 04

              ฟังเสียงอ่าน อานาปานสติวิถีแห่งความสุข ของพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก
                                                          เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม
                คลิกที่นี่ ==> 00 01 02 03 04 05 06 07

              ฟังเสียงอ่านจากหนังสือ วิธีอยู่เหนือดวง ของ ดร. สนอง วรอุไร  
                คลิกที่นี่ ==> 00 01 02 03

เสียงอ่าน โดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต


เซ็นสมุดเยี่ยม 
  อ่านสมุดเยี่ยม
   . archive  6  5  4  3  2  1


ฉบับที่  ๘
ตุลาคม ๔๙
ฉบับที่  ๗
มิถุนายน ๔๙
ฉบับที่  ๖
พฤษภาคม ๔๙
ฉบับที่  ๕
เมษายน ๔๙
ฉบับที่  ๔
มีนาคม ๔๙
ฉบับที่ ๓
มกราคม ๔๙
ฉบับที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๔๘
ฉบับที่ ๑ 
ตุลาคม ๔๘

 

 
ลานธรรมเสวนาวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ศูนย์กลางในการรวบรวมซีดีพระธรรมเทศนา
 
 
 

 

ติดต่อ แนะนำ => webmaster@kanlayanatam.com  
last update : 1 December 2006

อนุโมทนาผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนทำ website