?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา
อ.วศิน อินทสระ


สร้างฐานสู่ยอด
พอจ.ชาญชัย อธิปญฺโญ


ทางดำเนินแห่งมุนี
อ.วศิน อินทสระ


เปิดใจวาจาสุดท้าย
หลวงพ่อสมบูรณ


แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพระพุทธศาสนา

อ.วศิน อินทสระ

 


ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๓
มีนาคม ๒๕๕๘ข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗


Highlights

ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ ==>>
ชมวิดิทัศน์ งานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๐
พอจ. ประสงค์ ปริปุณโณ พอจ. ประสงค์ ปริปุณโณ
แสดงธรรม เรื่อง
“รู้รักษาใจรอดเป็นยอดดี ”

พอจ. เยื้อน ขันติพโล
พอจ. เยื้อน ขันติพโล
แสดงธรรม เรื่อง
“ประสบการณ์ภาวนา”
ดร. สนอง วรอุไร
ดร. สนอง วรอุไร
บรรยายธรรม เรื่อง
“ชนะใจตนเอง”

วันที่ชีวิตมีคุณค่าเพื่อมหาชน

เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว สำหรบงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม เป็นธรรมทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ ๓๐ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ ฤกษ์งามยามดี ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๗-๘ มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญของพวกเราที่จะได้ร่วมสละแรงกายแรงใจ รวมพลังสามัคคี ทำความดีเพื่อเผยแผ่ธรรมกันอีกครั้ง อ่านต่อ.....

 


 
วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘


พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
แสดงธรรมเรื่อง “จิตผู้รู้” และนำเจริญภาวนา


หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย
แสดงธรรม เรื่อง “ความสุขที่แท้จริง”


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

( พระภาวนาเขมคุณ วิ.)


บรรยายธรรมและนำปฏิบัติภาวนา โดย
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘


หลักสูตร "วิปัสสนากรรมฐาน"
สอนโดย พระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ


วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง “ หาตัวเองให้เจอ ”


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง " ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง"


วันศุกร์ที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
 

วิดิทัศน์จากการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน


วันที่่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”


บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"


วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
   ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Last Updated

 

๒๘ พ.ค. ๕๘
-
ธรรมทาน
เดือนพฤษภาคม

๑๘ พ.ค. ๕๘
หนังสือใหม่

ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา
อ.วศิน อินทสระ

๑๒ พ.ค. ๕๘
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒ ก.พ. ๕๘
หนังสือใหม่

แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพระพุทธศาสนา เล่ม ๑
อ.วศิน อินทสระ

๒๔ ม.ค. ๕๘
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๓

๑๙ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.วศิน อินทสระ
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๕ พ.ค. ๕๗
- สาระธรรม
* จิ้งจก

 

 
อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats