ประวัติท่านชยสาโร ภิกขุ

นามเดิม ฌอน ชิเวอร์ตัน ( Shaun Chiverton )

พ.ศ. ๒๕๐๑ เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้พบกับท่านอาจารย์ สุเมโธ ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับท่านอาจารย์ สุเมโธ เป็นเวลา ๑ พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง โดยมีหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๔๔ รักษาการณ์เจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบัน พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา

ท่านพระอาจารย์ ชยสาโร เป็นชาวอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่แสดงธรรมเทศนาโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างสละสลวยเข้าใจง่าย คติธรรมนี้รวบรวมจากธรรมเทศนาของท่าน จึงนำมาเผยแผ่เพื่อผู้สนใจในธรรมะ

 

รวมคติธรรมของท่านพระอาจารย์ ชยสาโร

 

ฟังเทศนาธรรมท่านอาจารย์

 

พ.ศ. 2545
01 Doing...being
02 ชนะมาร
03 อัศวินเขียว
04 นั่งหลับตาอย่างเดียวไม่พอ
05 สัญญาไม่เป็นสัญญา
06 ธรรมะเอ็มแปค
07 เล่าเรื่องหลวงพ่อชา
08 พลังศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีศิล
09 รู้ทัน - กันหลง
10 กำไรจากทุกข์
11 หยุด...แล้วดูทุกข์
12 จุดจบ
13 วัชพืชในใจ
14 จำได้เพราะจำไว้
15 หาแก่นจากต้นกล้วย
16 กรณียเมตตสูตร
17 อยู่ต่ำน้ำท่วม
18 ปล่อยวางสร้างปัญญา
19 ธัมโม หรือทึ่มโม้
20 แก่แล้วอย่าเป็นธนูหัก
21 อ่านใจ

พ.ศ. 2546
01 พร ๕
02 ยินดีในทุกข์
03 พูดจาชอบ หรือชอบพูดจา
04 ฟังข่าว
05 หมอดู หมอเดา
06 ตารางตรวจกิเลส
07 พลังศรัทธา (วิสาขบูชา)
08 โต้คลื่นเวทนา
09 จิตสงบพบปัญญา
10 มรดกทางใจ
11 กราบพระทำไม
12 มหาอำนาจทางธรรม
13 ล้างสมอง
14 เพาะปัญญาแนวพุทธ
15 ศรัทธาไว้ก่อน
16 ความมหัศจรรย์ของจิตเป็นกลาง
17 รู้ทันธรรมชาติของความคิด
18 ไม่แน่_ไว้แก้อุปาทาน
19 ภาวนาเชื่อมหัวใจกับสมอง
20 พัฒนาจิตเป็นกลาง
21 โยนิโสมนสิการ (การเคลื่อนไหวของใจสู่ความสร้างสรรค์)
22 เตรียมปฏิบัติอย่างไร
23 ของจริงยิ่งดูยิ่งชัด
24 อาการผู้ก้าวหน้าในธรรม
25 มนุษย์ที่สมบูรณ์ (สัปปุริสธรรม)
26 สัจจะบารมี
27 ใกล้เกลือกินเกลือ
28 อานิสงส์การรักษาศีลแปด
29 ถือตัวว่าไม่เก่ง
30 ทำมั่งไม่ทำมั่ง ไม่ใช่มังคะลัง
31 ที่พึ่งทางใจมีหรือยัง
32 หลงจิตกะล่อน
33 ทางด่วนสายปราโมทย์
34 นิ่งอย่างมีชีวิตอย่างยิ่ง