รวมเสียงโจโฉ ชุด 1
01.เอาของเขามาเล่าใหม่-รวมเรื่องสั้นให้แง่คิด
02.แว่วเสียงสวรรค์ (นรก สวรรค์ โลกหลังความตาย )
03.รู้จักรัก-(ดังตฤณวิสัชชนา)
04.รู้จักรัก จากเตรียมเสบียง(ภาคเสริม)
05.เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว-ดังตฤณ
06.ไดอารี่หมอดู(กรรมพยากรณ์)-หมอพีร์
07.ข่าวน่ากลุ้ม-ดังตฤณ
08.แง่คิดจากหนัง-ชลนิล
09.สัพเพเหระธรรม-รวมนักเขียน
10.ธรรมะจากคนสู้กิเลส-รวมนักเขียน
11.ของฝากจากหมอ-รวมคุณหมอนักปฏิบัติธรรม
12.ธรรมะจากพระผู้รู้-พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช
13.เขียนให้คนเป็นเทวดา-ดังตฤณ
14.รู้เฉพาะตน-ดังตฤณ
15.แถมพิเศษ พระปราโมทย์ ปราโมชโช
16.เพลงคุณธรรม-โจโฉ
17.รูปและเพลงแถม