วัดนาป่าพง
คลอง 10 ถนนสายลำลูกกา-พหลโยธิน


พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาส