พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

ประวัติและปฏิปทา

พระธรรมเทศนา

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน มาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎ์ แด่พระเดชพระคุณ
พระเทพสิทธิมุนี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เวลา ๑๖:๐๐ น.

 


ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิมุนี

 


สมเด็จพระชนนีได้เสด็จมาสมาทานพระกรรมฐานกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี ณ วัดมหาธาตุ เป็นเวลาถึง ๑ เดือน
เมื่อปี ๒๔๙๘

 


เป็นอุปัชฌาย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ในภาพเป็นพิธีอุปสมบทในประเทศอเมริกา เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๘

 


ศรัทธาของญาติโยมที่เนืองแน่นกันมาเพื่อถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณฯ ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ในวันงานของทุกๆปี

 


ผู้มีจิตศรัทธาสนใจใคร่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระเดชพระคุณมากมาย จนมีการแพร่ขยายการอบรมสั่งสอนออกไปอย่างกว้างขวางเกือบทุกมุมโลก

 

น้ำอบที่หลั่งรินลงบนมือของพระเดชพระคุณในช่วงวันคล้ายวันเกิด ๑๕ เมษายน ซึ่งใกล้กับเทศกาลสงกรานต์ของประชาชนชาวไทย
... แทนสายธารแห่งความศรัทธาจากศิษยานุศิษย์มากมายที่มีต่อพระเดชพระคุณฯ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมาแต่อดีต ...


บนธรรมมาสน์ของพระเดชพระคุณฯ ท่านเจ้าคุณอาจารย์นักเทศน์ฝีปากเอกผู้เคยได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "พระไตรปิฎกเคลื่อนที่"

 


กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งพระเดชพระคุณเคารพศรัทธา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม) ซึ่งปัจจุบันได้มรณะภาพแล้ว

 

ภาพจากหนังสือ พระมาลัยลงไปโปรดสัตว์นรก  ๑๕ เมษายน ๒๕๒๙