ประวัติ พระราชสุทธิญาณมงคล ( จรัญ ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุร

ชื่อเดิม จรัญ จรรยารักษ์
บิดาชื่อ แพ จรรยารักษ์
มารดาชื่อ เจิม สุขประเสริฐ
 
อุปสมบท พระครูพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร เป็นพระอุปัชฌาย์
พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์
วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๔๘๗

พ.ศ. ๒๔๙๒
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนสุวิทดารามาศ จังหวัดสิงห์บุรี
สอบไล่ได้นักธรรมโท ณ สำนักเรียนวัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  

ตำแหน่งและหน้าที่การปกครอง

พุทธศักราช ๒๕๐๐ รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พุทธศักราช ๒๕๐๑ ได้รับสมณศักดิ์เป็น ที่พระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ในฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณ สุนทรธรรมประพุทธ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พุทธศักราช ๒๕๑๑ ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
พุทธศักราช ๒๕๑๖ เลื่อนเป็นพระครู เทียบผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นเอก
ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
พุทธศักราช ๒๕๑๗ รักษาการตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พุทธศักราช ๒๕๑๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑
พุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระราชสุทธิญาณมงคล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
พุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๑
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

MP3 รวมพระธรรมเทศนา
พระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญ
น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๘๐ พรรษา
โดยครอบครัววงษ์ศานนท์ และตันอริยกุล
คลิกฟังเสียง
027 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_1
028 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_2
029 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_3
030 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_4
031 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_5
032 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_6
033 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_7
034 ประสบการณ์ ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ_8
035 เงาบุญเงาบาป
036 แม่กาหลง_1
037 แม่กาหลง_2
038 กฏแห่งกรรมกับศีลห้า_1
039 กฏแห่งกรรมกับศีลห้า_2
040 กรรมฐาน แก้กรรมได้อย่างไร_1
041 กรรมฐาน แก้กรรมได้อย่างไร_2
042 การบริจาคทาน
043 การอุทิศผลบุญ_1
044 การอุทิศผลบุญ_2
045 กิเลสมนุษย์
046 ความดีเป็นแก่นสารของชีวิต
047 นารีผลต้นไม้ประหลาด
048 บาปบุญมีจริงหรือ
049 ปัญญาภายนอกปัญญาภายใน
050 ปีศาจในตัวเรา
051 ผลการสร้างบารมี
052 ผู้มีปัญญาในตัว
053 ศีลและภาวนา
054 ประวัติค่ายบางระจัน
055 พระภาวนาวิสุทธิคุณ เล่าเรื่องให้โยมฟัง
056 ธัมมะจักร กัปปะวัตตะนะสุตตัง และบทถวายพรพระ
057 เมตตามหาครอบจักรวาล หรือเมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

 

ฟังเสียงหลวงพ่อสอนกรรมฐาน
001  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 A
002  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 B
003  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 A
004  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 B
005  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 A
006  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 B
007  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 A
008  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 B
009  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 A
010  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 B
011  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 A
012  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 B
013  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 A
014  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 B
015  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 A
016  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 B
017 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 A
018  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 B
019  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 A
020  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 B
021  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11 A
022  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11 B
023  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 A
024  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 B
025  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 A
026  หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 B
027  กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 1
028  กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 2
029  การเจริญกรรมฐาน1
030  การเจริญกรรมฐาน 2
031  การเจริญกรรมฐาน 3
032  การเจริญกรรมฐาน 4
033  การเจริญกรรมฐาน 5
034  การเจริญกรรมฐาน 6
035  การเจริญกรรมฐาน 7
036  ผลกรรมตามสนอง
037  สมถะและวิปัสสนา

 

รวมธรรมบรรยายของหลวงพ่อจรัญ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
01 ฆ่าความโกรธ
02 ธรรมะสำหรับเยาวชน ตอนที่ 1
03 ธรรมะสำหรับเยาวชน ตอนที่ 2
04 นารีผลต้นไม้ประหลาด
05 มนุษยชาติ
06 มีธรรมบุญมาเอง
07 สอนกรรมฐาน สติปัฎฐาน4
08 หัวใจเศรษฐี
09 เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ
10 อานิสงส์การสวดมนต
01 ความซื่อสัตย์
02 เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้
03 เทศน์เรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
04 บรรยายธรรมคนพิการ
05 บ่อบุญบ่อบาป
06 ประโยชน์ของการมีสติ
07 ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 1
08 ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 2
09 วิญญาณคุณนายละม้าย
10 วิธีแผ่เมตตา
01 การกำหนดเวทนา
02 กำหนดปวดหนอ
03 ขันติจากกรรมฐาน
04 ความเสื่อม
05 คุณพระรัตนตรัย
06 ปฏิบัติธรรมนำสุข
07 ผู้มีบุญวาสนา
08 ร้อยรู้หรือจะสู้ปฏิบัติ
09 สอนลูกอย่างไรให้ได้ดี