Video Clip เรื่อง ""พลังแห่งความเพียร" บรรยายโดย ดร. สนอง วรอุไร

บรรยายให้ผู้เข้าปฎิบัติธรรมฟัง ที่วัดเขาสวนแก้ว – ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์
21 ตุลาคม 2548

ท่านพูดถึงความเพียรเพื่อชีวิต ท่านบอกให้เห็นถึงความเพียรที่ทำให้เสื่อม กับความเพียรที่ทำให้ชีวิตเจริญ
เราจะได้ทราบว่าวัยม้วยคืออะไร ได้รู้ถึงประโยชย์ของการฝึกสติ และทราบว่าทำไมพระป่าถึงหายป่วยได้โดยไม่ต้องใช้ยา
ฟังประสบการณ์เฉียดตายของผู้บรรยาย และวิธีอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ เป็นต้น


ตอนที่1 ความยาว 1 ชั่วโมง 2 นาที ขนาด file 20.8 MB   
ตอนที่2 ความยาว 46 นาที ขนาด file 15.6 MB   

 

 

 

http://www.kanlayanatam.com/