ปฐมนิเทศอุเทนถวาย ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2548 เราออกเดินทางกันก่อนเที่ยงเพื่อจุดหมายปลายทางที่ไม่คุ้นเคย คือค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ถึงที่หมายก่อนเวลาเล็กน้อย ธรรมชาติอันรื่นรมย์ทักทายด้วยหยาดพิรุณเย็นฉ่ำหัวใจ นักศึกษาใหม่ที่เตรียมพร้อมเป็นบัณฑิตใหม่ ของมหาวิทยาลัยอุเทนถวายรุ่นที่ 1 ในอีก 4 ปี ข้างหน้า ตั้งใจฟังผู้รู้แนะนำอบรมปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบในมหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน ในการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลอนดอนให้ฟังและแนะนำวิธีการเรียน การสร้างชีวิตที่มีคุณค่าในมหาวิทยาลัยอย่างที่ไม่เคยได้ฟังที่ใดมาก่อน นับเป็นการบรรยายที่เหมาะสำหรับเยาวชนในวัยอุดมศึกษาอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนากับผอ.ทวีชัย เหลียมศิริวัฒนา ที่เป็นพ่อทัพใหญ่ที่เห็นคุณค่าของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเยาวชน พวกเราพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดไป