http://www.kanlayanatam.com/

 

วัดเขาสวนแก้ว – ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ 21 ตุลาคม 2548

ที่วัดเขาสวนแก้ว จ.นครสวรรค์ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานล่วงเข้ามาเป็นปีที่ ๓ แล้ว โดยหัวเรี่ยวหัวแรงฝ่ายฆราวาสคือ คุณพัลลภ กัลยาณภาคย์ และคุณรัตนาวดี อินธุพงษ์ และกล่มพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมชาวนครสวรรค์

เราออกเดินทางตั้งแต่ตี 5 ไปแวะทานอาหารเช้ากันที่ตลาดปากบาง จ.สิงห์บุรี ร้านผัดไทยและก๋วยเตี๋ยวเรียบง่ายแต่ถูกใจทั้งรสชาติและบรรยากาศ จากนั้นแวะซื้อขนมเปี๊ยะชื่อดังฝากคนที่อยู่ข้างหลัง แล้วถึงที่หมายตอนแปดนาฬิกาเศษ จัดเตรียมตั้งกล้องถ่ายวีดีโอและเปิดร้านเล็ก ๆ มีหนังสือของชมรมและเทปซีดีไปฝากญาติธรรมตามที่ร้องขอมา แล้วหนังสือทางสายเอก ๑๐๐ เล่ม พร้อมวีซีดี “ เรียนรู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรม ” ก็ไม่พอแจก เพราะมีญาติธรรมจากในตัวเมือง รวมตัวกันมาร่วมฟังธรรม รวมจำนวนเกือบ ๒๐๐ คน

ท่านอาจารย์บรรยายเรื่อง “ พลังแห่งความเพียร ” เสริมทัศนคติที่ถูกต้องในการเจริญภาวนาด้วยสติปัฏฐานสี่ เกือบ ๒ ชั่วโมงเต็มตามด้วยคำถามนับสิบ ซึ่งตอบไม่หมด ถึงเวลาพักเที่ยงเสียก่อน ผู้คนให้ความสนใจตั้งใจรับฟังดีมาก บางท่านเตรียมเดินทางต่อไปฟังภาคบ่ายที่ศูนย์อนามัยที่ ๘ จ.นครสวรรค์ด้วย

หลังทานอาหารกลางวันที่วัดกันแล้ว ท่านอาจารย์กราบลาท่านเจ้าอาวาสแล้วเดินทางต่อไปยังศูนย์อนามัยที่ ๘ เพื่อบรรยาย ให้ข้าราชการสายสุขภาพที่นั่นฟัง ในหัวข้อเรื่อง “ การทำงานอย่างมีความสุข ” ที่นี้เราแจกหนังสือทางสายเอกอีก ๑๐๐ เล่ม พร้อมซีดีเรื่อง “EQ กับความสำเร็จในการบริการ ” ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ นั่งฟังด้วยตลอด

เราร่ำลาพี่น้องชาวนครสวรรค์มาด้วยความรู้สึกอบอุ่น และประทับใจกับกลุ่มพลังที่สนใจใฝ่ธรรม ซึ่งรวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่น จัดกิจกรรมดี ๆ ให้ปัญญาแก่สังคมเรื่อยมา จึงมั่นใจว่าเราคงได้มาเยือนนครสวรรค์อีกแน่นอน ด้วยความรู้สึกว่าที่นี่คือ “ บ้านของเรา ”

ชม video clip เรื่อง “ พลังแห่งความเพียร ” ตอน1   ตอน2
ชม video clip เรื่อง “ การทำงานอย่างมีความสุข ” ตอน1   ตอน2

001.JPG
001.JPG
002.JPG
002.JPG
003.JPG
003.JPG
004.JPG
004.JPG
005.JPG
005.JPG
006.JPG
006.JPG
007.JPG
007.JPG
008.JPG
008.JPG
009.JPG
009.JPG
010.JPG
010.JPG
011.JPG
011.JPG
012.JPG
012.JPG
013.JPG
013.JPG
014.JPG
014.JPG
015.JPG
015.JPG
016.JPG
016.JPG
018.JPG
018.JPG
019.JPG
019.JPG
020.JPG
020.JPG
021.JPG
021.JPG
022.JPG
022.JPG
023.JPG
023.JPG
024.JPG
024.JPG
025.JPG
025.JPG