อบายมุข ช่องทางของความเสื่อม ทางแห่งความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์

๑. ติดสุราและของมึนเมา มีโทษ ๖ คือ

     ๑. ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ

     ๒. ก่อการทะเลาะวิวาท

     ๓. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค

     ๔. เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง

     ๕.ทำให้ไม่รู้อาย

     ๖.ทอนกำลังปัญญา


๒. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ คือ

     ๑. ชื่อว่าไม่รักษาตัว

     ๒.ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย

     ๓.ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ

     ๔.เป็นที่ระแวงสงสัย

     ๕.เป็นเป้าให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ

     ๖.เป็นทางมาของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก


๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น

     ๑.รำ ที่ไหนไปที่นั่น

     ๒.ขับร้อง ที่ไหนไปที่นั่น

     ๓.ดนตรี ที่ไหนไปที่นั่น

     ๔.เสภา ที่ไหนไปที่นั่น

     ๕.เพลง ที่ไหนไปที่นั่น

     ๖.เถิดเทิง ที่ไหนไปที่นั่น


๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ

     ๑.เมื่อชนะ ย่อมก่อเวร

     ๒.เมื่อแพ้ ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป

     ๓.ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ

     ๔.เข้าที่ประชุม เขาไม่เชื่อถือถ้อยคำ

     ๕.เป็นที่หมิ่นประมา m ของเพื่อนฝูง

     ๖.ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ไหว

 

๕. คบคนชั่ว มีโทษ โดยนำให้กลายไปเป็นคนชั่วอย่างคนที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพื่อนที่จะนำให้กลายเป็น

     ๑.นักการพนัน

     ๒.นักเลงหญิง

     ๓.นักเลงเหล้า

     ๔.นักลวงของปลอม

     ๕.นักหลอกลวง

     ๖.นักเลงหัวไม้


๖. เกียจคร้านการงาน มีโทษโดยทำให้ยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างผัดเพี้ยนไม่ทำการงาน โภคะ ใหม่ก็ไม่เกิด โภคะ ที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือให้อ้างไปทั้ง ๖ กรณีว่า

     ๑.หนาวนัก แล้วไม่ทำการงาน

     ๒.ร้อนนัก แล้วไม่ทำการงาน

     ๓.เย็นไปแล้ว แล้วไม่ทำการงาน

     ๔.ยังเช้านัก แล้วไม่ทำการงาน

     ๕.หิวนัก แล้วไม่ทำการงาน

     ๖.อิ่มนัก แล้วไม่ทำการงาน

       โภคะ ของกินของใช้ทั้งปวง