1

 

 

 

 

หน้า ๑     หน้า ๒

คำถาม ที่โรงเรียนเตรียมอุดม 12 มีนาคม 2549

๑.    ตอนนี้ วางพระพุทธรูป , พระต่าง ๆ ตั้งไว้บนหิ้งเหนือเตียงนอน ห้องนอนนี้มีแต่แม่กับลูกนอน และเป็นห้องแต่งตัวด้วย แบบนี้ควรหรือไม่ (ในบ้านไม่มีที่พอวางเพราะเป็นบ้านที่เราขออาศัยค่ะ)

คำตอบ

•  พระพุทธรูปจัดเป็นอุทเทสิกเจดีย์ หากได้กราบไหว้บูชาตามอัตภาพความเป็นอยู่ นับว่าเป็นบุญกุศลทำให้จิตระลึกถึงสิ่งดีงาม ซึ่งดีกว่าการไม่มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา กราบไหว้บ่อย ๆ บูชาบ่อย ๆ แล้วดีเอง


๒.   จากคำกล่าวที่เคยได้ยินมาว่า “ดูก่อนพญามาร เรารู้นะว่าท่านเป็นใคร” พญามารในที่นี้มีจิตวิญญาณหรือไม่ รบกวนอาจารย์อธิบายด้วยค่ะ

คำตอบ

•  คำกล่าวที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนั้น ผู้ตอบปัญหาไม่เคยได้ยินกับหูตัวเอง จึงไม่รู้ว่าใครพูดกับใคร ถ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์พูดกับพญามารที่ยกไพร่พลมาผจญก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็เป็นการพูดระหว่างมนุษย์กับเทวดา พญามารท่านนั้นก็คือท้าววสวัตดีมาร ซึ่งเป็นเทวดาฝ่ายมารอยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นสัตว์กายทิพย์มีทั้งรูปและนาม (จิตวิญญาณ) อนึ่งคำว่ามารมีความหมายว่า ตัวการที่กำจัดหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา มีมารอยู่ 5 จำพวก คือ กิเลสมาร (กิเลสเป็นมาร) ขันธมาร (ขันธ์ 5 เป็นมาร) อภิสังขารมาร (อภิสังขารที่ปรุงแต่งกรรมเป็นมาร) เทวปุตตมาร (เทพบุตรเป็นมาร) และมัจจุมาร (ความตายเป็นมาร) ในครั้งที่ผู้ตอบปัญหาถูกมารผจญได้พบทั้งมารที่มีรูปนาม และมารที่ไม่ใช่รูปนาม และเคยได้กล่าวคำในลักษณะที่คล้ายกับที่ถามไปนั้น ในขณะที่จิตรู้เท่าทันมาร หากอยากรู้ในรายละเอียด ลองไปอ่านเรื่อง “ อริยมรรค ” ที่รจนาโดยพุทธบุตรแห่งคุ้มสามหลวงดูสิ


 


๓.   สูกร มัทวะ ที่นายจุนนะถวาย ก่อนนิพพานคืออาหารอะไร

คำตอบ

•  สูกรมัทวะ ที่นายจุนนะถวายแด่พระพุทธะก่อนนิพพาน มีคนให้ความเห็นเป็น 2 นัย คือเนื้อหมูอ่อนที่หมูชอบกิน ผู้ตอบคำถามไม่มีประสบการณ์ตรง คือไม่เห็นด้วยตาตัวเอง จึงตอบไม่ได้ต้องขออภัย

 


๔.   จะทำอย่างไรไม่ให้จิตตกด้วยความสงสาร ปลา , ปู , กุ้ง ที่ให้เราเลือกมาปรุงอาหารลงจานทุกครั้งที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ต จะต้องผ่านตู้ปลา , กุ้ง , ปู ทำให้จิตใจหดหู่ อยากช่วยก็ไม่สามารถทำได้ทุกครั้งด้วยกำลังทรัพย์ที่มีอยู่  ขอกราบเรียนถามเพื่อจะนำไปปฏิบัติ

คำตอบ

•  เรื่องนี้ง่ายนิดเดียว ถ้าไม่อยากให้จิตตกอยู่ในความสงสารปลา กุ้ง ปู ที่ถูกกักขังอยู่ในตู้ปลาเพื่อรอจำหน่าย สามารถทำได้ 3 วิธี คือไม่ไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาเก็ตนั้น หรือหากจำเป็นต้องไปก็ไม่ต้องเดินผ่านให้เห็นหรือจำเป็นต้องเดินผ่าน ต้องคิดอย่างผู้รู้คือหากช่วยชีวิตเขาไม่ได้ต้องคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตน ถ้าไม่เคยผูกเวรกรรมไว้ก่อน จะไม่ถูกจับมาใส่ตู้ปลาเพื่อขายหรอก๕.   คนบางคนใช้คำว่า “ต้องทำ” แต่เรื่องที่เค้าทำมันไม่ควรจะทำอาจารย์ช่วยให้ค่านิยมค่ะ คือ “ต้องทำ” กับ “ควรทำ”

คำตอบ

•  คำว่า “ ต้องทำ ” มีทางเลือกอยู่ทางเดียวคือทำ แต่คำว่า “ ควรทำ ” มีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือทำแล้วดีกับตัวเองแต่ไม่ทำก็ไม่เป็นไร ตัวอย่างเช่นควรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายใน หากใครทำได้แล้ว เวลาตายไปเกิดใหม่ บุญจะติดตามข้ามภพชาติไปอำนวยประโยชน์ในภพที่ไปเกิดหรือหากไม่ทำก็ไม่เป็นไร เมื่อไปเกิดใหม่ก็ไม่มีบุญตามไปให้ประโยชน์เพราะตัวเองไม่ได้ทำไว้


๖.    คนโบราณบอกว่ากินปูแล้วถ้ามีโรคภัยอยู่ในตัวจะเป็นไปทั่วทั้งตัวเพราะปูมีขามาก ทางพุทธคิดอย่างไร

คำตอบ

•  พุทธศาสนาสอนให้เชื่อโดยมีเหตุผลรองรับ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับบุคคลเหตุเกิดจากการเบียดเบียนชีวิตอื่นมาก่อน เบียดเบียนชีวิตจำนวนมากทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาก เบียดเบียนชีวิตจำนวนน้อย ทำให้เจ็บป่วยน้อย ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นร่วมทั้งไม่เบียนเบียดตัวเอง ทำให้มีสุขภาพชีวิตปราศจากโรคภัย ลองไปหาอ่านเรื่องของพุทธสาวกองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลที่ชื่อว่า พระพากุละ เกิดมาตลอดชีวิตไม่ปรากฏว่าเกิดอาพาธเลยและนิพพานเมื่ออายุได้ 160 ปี สรุปก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนขาถูกสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนของชีวิตสัตว์ที่ถูกเบียดเบียน และยังขึ้นอยู่กับคุณธรรมของสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนอีกด้วย


๗.   การที่พุทธศาสนาให้ทำทานเพื่อเกิดมาจะได้มีชีวิตสุขสบาย ร่ำรวย นั้นแสดงว่าคนที่เกิดในแถบยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีอากาศเย็นสบาย ชีวิตสะดวกสบายร่ำรวยกว่าแถบเอเชีย คนพวกนี้ได้ทำทานมามากและรักษาศีลมามากกว่าคนเอเชียจึงมีชีวิตสบายและรูปร่างหน้าตาดีกว่าคนในเอเชีย
และคนในอาฟริกาใช่ไหมคะ

คำตอบ

•  กรรมและกฎแห่งกรรมที่ระบุไว้ในพุทธศาสนา เรื่องการให้ทานให้สิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นตอบกลับมา ส่วนจะกลับมาช้าเร็วต่างกันอย่างไรมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การให้วัตถุเป็นทานกฎแห่งกรรมที่จะย้อนมาสู่ผู้ให้คือจะเป็นผู้มีวัตถุมาก ให้อภัยเป็นทานให้อภัยบ่อย ๆ ผู้ให้จะได้รับอานิสงส์คือเป็นผู้สงบเย็นและมีเมตตามาก และหากให้ปัญญาเป็นทาน ให้ธรรมะเป็นทานบ่อย ๆ ผู้ให้จะมีปัญญามาก ฯลฯ จะมีมากหรือร่ำรวยในเรื่องใดนั้นขึ้นอยู่กับเหตุที่บุคคลได้ทำไว้ก่อน พุทธศาสนาสอนว่าอยากรวยต้องให้ทาน อยากสวยต้องมีศีล ชาวยุโรปบางคนเขาได้ทำเหตุสองอย่างนี้มาก่อนเขาจึงได้รวยและมีรูปร่างหน้าตาดี ชาวยุโรปยากจนและหน้าตาไม่ดีก็มีอยู่นะจะบอกให้แต่มีไม่มาก เหมือนชาวอาฟริกันหรือชาวเอเชีย คนที่เกิดในยุโรปหรือเกิดในอเมริกา มิได้หมายความว่าอยู่สุขสบายเพราะเป็นประเทศที่มีอากาศเย็นเสมอไปและมีชีวิตที่สะดวกสบายเสมอไป บางฤดูกาลต้องอยู่ไม่สบายไม่สะดวกกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวโลก เช่นอากาศหนาวมากหิมะตกมาก อากาศร้อน ฝนแล้งน้ำท่วมจากฝนตกมาก ทำให้เดือดร้อน อยู่ไม่สะดวกไม่สบายเสมอไปถึงกับบางครั้งจำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่น ฉะนั้นจะหาที่อยู่ที่สะดวกสบายให้กับชีวิตในโลกนี้หาไม่ได้ หากบุคคลสร้างเหตุดีมีการให้ทานรักษาศีลไว้ได้ตลอดชีวิต โอกาสได้ที่อยู่ดีด้วยตายแล้วไปเกิดในภพใหม่เป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์ก็มีได้เป็นได้ แต่อย่างไรก็หนีให้พ้นไปจากความทุกข์ไม่ได้ เทวดามีทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ มีสุขมากกว่ามนุษย์หากปรารถนาไม่มีทุกข์เลยมีแต่สุขอย่างเดียว ก็ต้องสร้างเหตุตรงให้พ้นจากการเวียนตายเกิดในโลกที่เป็นสมมุติ หากบุคคลทำตัวให้พ้นจากสมมุติได้ก็จะพบแต่สุขอย่างเดียวเป็นวิมุตติสุข ซึ่งเป็นสุขยอดของความสุขที่มนุษย์สามารถพัฒนาจิตวิญญาณให้เข้าถึงได้ ไปนิพพานกันดีไหม ชวนคนที่ถามปัญาหาไปนั่นแหละ

 


๘.   หนูอยากทราบวิธีการทำให้จิตแน่วแน่ที่จะปฏิบัติธรรม (เจริญสติ) แบบสม่ำเสมอเพราะบางครั้งพอช่วงร่างกายไม่สบายจะทางการเจริญสติเมื่อหายแล้วก็ยังคงห่าง (แต่ไม่ถึงกับลืม) แต่ขาดสติมากขึ้นยาวขึ้น ก็ได้แต่เอาซีดีมาฟังและอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอน คือหนูอยากเจริญสติให้ได้บ่อย ๆ เท่ากับที่เพิ่งจบการฟังการบรรยายหรือการได้ไปบวชเนกขัมมะ

คำตอบ

การอ่านหนังสือ การฟังบรรยาย การสวดมนต์ ฯลฯ หากมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการกระทำดังกล่าว ก็เท่ากับเป็นการเจริญสติได้เหมือนกัน คือทำได้ในทุกอิริยาบถที่เป็นปัจจุบัน การคิดการพูดคุยถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือการคิด การพูดคุย ถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคต เป็นการกระทำของคนขาดสติมีจิตฟุ้งซ่าน ต้องรีบดึงจิตกลับมาสู่ปัจจุบัน แม้จะเป็นปัจจุบันหากมีความความคิด มีการพูดคุย หรือการกระทำ ที่เกิดความก้าวหน้าในการเจริญของสติ พฤติกรรมเช่นนี้ต้องหยุดให้ได้ เช่นการพูดคุยในเรื่องของเดรัจฉานกถาเป็นเหตุทำให้จิตฟุ้ง ทำให้สติถดถอย หากไม่หยุดพูดคุยแล้วการเจริญของสติจะเกิดขึ้นไม่ได้


๙.    พยายามฝึกปฏิบัติภาวนาอยู่ แต่รู้สึกว่า จิตฟุ้งซ่าน มีความคิดวิตกกังวลอยู่บ่อย ๆ และรู้สึกว่าจิตใจเรานี้มีความโลภ โกรธ หลง อยู่มาก จึงอยากขออุบายในการปฏิบัติด้วยค่ะ เพื่อจะได้มีความก้าวหน้า และเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

คำตอบ

   จิตฟุ้งซ่านอาจมีสาเหตุมาจากจิตขาดสติ หากต้องการให้มีสติมากขึ้น ต้องมีศีลคุมใจให้ได้ก่อน หยุดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นเช่นการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระแล้วหาที่สัปปายะทำจิตตภาวนา กินน้อย นอนน้อย เร่งความเพียรให้มาก ภาวนาอย่างต่อเนื่องยาวนานในทุกอิริยาบถ หากทำได้ดังนี้สติจะเกิดเพิ่มมากขึ้นเอง

   อนึ่งถ้าอยากให้กิเลสใหญ่ 3 ตัว หายไปจากใจ เช่นให้ความโลภหมดไปต้องให้ทานบ่อย ๆ อยากให้ความโกรธหายไปในเบื้องต้นให้อภัยบ่อย ๆ อยากให้ความหลงหายไปต้องเจริญวิปัสสนาบ่อย ๆ และเมื่อให้จิตเกิดวิปัสสนาญาณได้แล้ว ใช้ปัญญาตัวนี้มาพิจารณาขันธ์ 5 ตามกฎไตรลักษณ์ เมื่อขันธ์ 5 ดับอัตตาหรือตัวตนดับตามไปด้วย เมื่อหมดอัตตา ความโลภ ความโกรธแลความหลงจึงจะหมดสิ้นไปจากใจ

 


๑๐.     การอุทิศส่วนกุศล ในการทำบุญ ถ้าเราตั้งใจจะทำให้แก่ผู้เสียชีวิตคนใดคนหนึ่ง แต่เราอุทิศให้ผู้อื่นด้วย จะได้หรือไม่

คำตอบ

   คนที่ทำบุญแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะแสดงว่าเขามีเมตตากับผู้ตายคนนั้น หากอุทิศบุญกุศลให้ผู้ตายคนใดคนหนึ่งแล้วยังอุทิศบุญกุศลให้ผู้ตายคนอื่น ๆ ด้วยแสดงว่าเขาเป็นคนมีเมตตากับผู้ตายคนนั้นและผู้ตายคนอื่น ๆ ด้วย และหากเขาอุทิศบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ที่ยังต้องเวียนตาย – เกิด อยู่ในสังสารวัฏแสดงว่าเขาผู้อุทิศบุญกุศลประเภทที่ 3 นี้เป็นผู้มีเมตตามากมีเมตตาไม่มีประมาณ

  ดังนั้นที่ถามไปจึงตอบว่าทำได้ จะอุทิศบุญกุศลแบบใดก็อยู่ที่ใจของตัวเอง


๑๑.   หลักธรรมที่คนไทยจำเป็นต้องใช้ในขณะนี้ คือหลักธรรมใดบ้าง (นอกเหนือจากการมีสติ)

คำตอบ

นอกจากมีสติแล้ว ยังต้องมีขันติธรรมและพรหมวิหารธรรมกำกับ การดำรงอยู่ของชีวิตจึงจะพบแต่ความสวัสดี


๑๒.    สุนัขที่เลี้ยงที่บ้านมีหมัดและเห็บควรทำอย่างไรค่ะ

คำตอบ

ให้พาหมาไปหาหมอหมา แล้วขอคำปรึกษาจากหมอหมาว่าจะทำอย่างไรกับหมัดเห็บ ที่อยู่บนตัวหมา เมื่อได้รับคำแนะนำจากหมอหมาแล้วทำตาม หมัดเห็บจะหมดไปจากตัวหมา เจ้าของหมาก็หมดปัญหาเรื่องหมัดเห็บ


๑๓.    ช่วยอธิบายความหมายว่า บรรลุธรรม

คำตอบ

   บรรลุ หมายถึง เข้าถึง หรือสำเร็จ ส่วนคำว่าธรรม หมายถึงความดี ความถูกต้อง ฯลฯ

               การบรรลุธรรม หมายถึง ใจที่เข้าถึงความดีงาม ใจที่เข้าถึงความถูกต้อง ฯลฯ ผู้บรรลุธรรมเห็นว่า สรรพสิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมมีเหตุที่ทำให้เกิด เมื่อเหตุดับตามกฎไตรลักษณ์ สรรพสิ่งย่อมดับไปด้วย ดังนั้นผู้บรรลุธรรม จึงเห็นสรรพสิ่งเป็นเพียงสมมุติที่เกิดขึ้นชั่วคราว ผู้บรรลุธรรมจึงอยู่กับสมมุติอย่างรู้ทัน ใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์จากสมมุติและมีจิตไม่เป็นทาสของสมมุติ จึงปล่อยวางเป็นอุเบกขา ผู้บรรลุธรรมจึงมีจิตเป็นอิสระและสงบเย็น             

๑๔.     การทานมังสวิรัติ เป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ทางอ้อม  เหตุใดพุทธศาสนาไม่มีการส่งเสริมให้ทานมังสวิรัติหรือกระผมเข้าใจผิด ประการใด โปรดชี้แนะ

คำตอบ

   เบียดเบียนหมายถึงการทำให้เดือดร้อน เดือดร้อนเป็นอาการของจิตวิญญาณที่ถูกบีบคั้น สัตว์มีชีวิตที่ถูกมัดถูกล่ามหรือถูกกักขังอยู่ในที่จำกัดมีความเดือดร้อน อย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนสัตว์เป็นบาป

   การฆ่าสัตว์มีชีวิต ทำให้เกิดการเจ็บปวดทรมานก่อนที่จิตจะหลุดออกจากร่าง และในที่สุดจิตจำเป็นต้องออกจากร่างที่เคยเข้าไปอยู่อาศัย อย่างนี้ถือว่าเบียดเบียนเป็นบาป ด้วยเหตุนี้พระพุทธะจึงบัญญัติศีลข้อปาณาติบาตขึ้น

               ส่วนเนื้อสัตว์ที่ถูกวางขายอยู่ในตลาด คือชิ้นส่วนของซากศพ ที่ปราศจากจิตวิญญาณครอง ดังนั้นการไปซื้อเอาชิ้นของซากศพมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน จึงไม่ถือว่าเบียดเบียนจิตวิญญาณของสัตว์ ปัญหาพันปีได้เคยเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลพระเทวทัตเคยทูลขอต่อพระพุทธเจ้า ห้ามสงฆ์สาวกฉันอาหารที่ทำขึ้นจากเนื้อสัตว์ พระพุทธะไม่ทรงอนุญาตตามที่พระเทวทัตขอ เชื่อความเป็นสัพพัญู(ผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง) ของพระพุทธะเถอะครับ จะกินมังสวิรัติหรือกินเนื้อสัตว์ก็สามารถบรรลุธรรมสำเร็จเป็นโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีและอรหันต์ ได้เหมือนกันครับ อย่าคิดมากให้เวลาสูญเปล่าโดยไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณตัวเองเลยครับ             

๑๕.    ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด ปัญหาบางอย่างใช้เวลาเพื่อคลี่คลายไปได้  การที่มีความกดดันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นต้องทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำ เป็นบาปหรือไม่

คำตอบ

   กดดันแล้วทำให้เขาเดือดร้อน ถือว่าเป็นบาปได้ครับ โลกเป็นอย่างนี้แหละ เวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบ


๑๖.   การเข้าฌานสมาบัติหมายถึง

คำตอบ

   คำว่า ฌาน หมายถึง ภาวะที่จิตสงบประณีต คำว่าสมาบัติหมายถึง ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึง ทั้งสองคำเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน บางครั้งจึงพบว่ามีคนเขียนคำทั้งสองเข้ารวมกันเป็นฌานสมาบัติ เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ได้รับการฝึกด้านสมถภาวนา จนเข้าถึงขั้นจิตมีสมาธิแน่วแน่ (อัปปนาสมาธิ) หรือเรียกว่าจิตตั้งมั่นสนิทก็ได้ เมื่อจิตตั้งมั่นสนิทแล้ว หากปรากฏอารมณ์ที่เป็นรูปธรรม มีวิตก วิจารณ์ ปีติ สุข อุเบกขา เอกัคคตาเกิดขึ้นในจิตสภาวะอย่างนี้ถูกสมมุติเรียกว่าจิตเข้าถึงความเป็นรูปฌาน ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ และหากปรากฏอารมณ์ที่เป็นอรูปธรรม เช่น จิตกำหนดที่ว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์ กำหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์กำหนดความไม่มีอะไร ๆ เป็นอารมณ์ หรือกำหนดภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ ต่าง ๆ เหล่านี้ถูกสมมุติเรียกว่า จิต เข้าถึงความเป็นอรูปฌานซึ่งมีอยู่ 4 แบบ ฌานทั้งสองประเภทซึ่งมีอย่างละ 4 แบบรวมกันเรียกว่า ฌานสมาบัติ 8 ก็ได้ ฟังดูเป็นเรื่องยากแต่ทำได้แล้วเป็นเรื่องง่าย

   ที่ถามไปว่า เป็นไปได้มั๊ย

   ตอบมาว่า เป็นไปได้จริง ของเล่นของหมู่ฤาษีไงล่ะ


๑๗.    ขณะที่มีข่าวว่ามีเด็กชาวเนปาลนั่งสมาธิไม่ลงไปไหน ไม่กินข้าวน้ำเลย อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไร เป็นไปได้มั้ย

คำตอบ

   เป็นไปได้แต่จะไม่กินข้าวกินน้ำได้ยาวนานแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปุถุชนก็สามารถทำได้ถ้าเข้าฌานได้


๑๘.    การกินอาหาร  เครื่องดื่มโดยใช้สติ ตลอดเวลา ควรทำอย่างไรที่ให้เป็นธรรมชาติค่ะ

คำตอบ

   ขณะกำลังกินก็ให้มีจิตจดจ่ออยู่กับคำข้าวที่อยู่ในปาก จดจ่ออยู่กับการเคี้ยวอาหาร จดจ่ออยู่กับการกลืนอาหารลงคอ

   ขณะกำลังดื่มน้ำหรือของเหลว ก็ให้มีจิตจดจ่ออยู่กับการดื่มน้ำหรือของเหลวที่อยู่ในปากจดจ่ออยู่กับของเหลวที่กำลังเคลื่อนผ่านลำคอให้สังเกตพระที่ปฏิบัติกรรมฐาน ท่านฉันอาหารโดยไม่พูดคุยกับใคร เพราะท่านฉันอาหารอย่างมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา จนเป็นธรรมชาติของพระปฏิบัติที่ฉันภัตตาหารโดยไม่พูดคุยกับใคร


๑๙.    การเกิดมาเป็น เกย์ , เลสเบี้ยน นั้นสืบเนื่องมาจากการทำกรรมใดในอดีตชาติ และในชาติปัจจุบันจะมีทางแก้ไขได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นสภาพเช่นนี้ในชาติต่อ ๆ ไป และผู้มีชีวิต เกย์ , เลสเบี้ยน นั้นมีโอกาสบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันไหม จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ

นั่นเป็นผลที่มาจากเหตุละเมิดศีลข้อ 3 ไงล่ะ ผู้ที่กำลังเสวยผลของอกุศลวิบากนี้ ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาติปัจจุบัน แต่หากต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พ้นไปจากกาม สภาพชีวิต เช่นนี้ ในชาติต่อ ๆ ไปต้องสร้างทานที่มีอานิสงส์มาก แล้วอธิษฐาน ขอเกิดในภพชาติถัดไปให้มีเพศสมบูรณ์ จากนั้นรักษาศีลตลอดชีวิต แล้วทำเหตุให้เกิดตรงกับเพศที่ตนปรารถนาไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต


๒๐.   ขอเรียนถามท่านอาจารย์กรณีที่พ่อแม่ มีอายุมากแล้วไม่สามารถจะขึ้นลงบ้านที่มีชั้นสองที่เป็นห้องนอนได้ ลูก ๆ เลยต้องจัดหาที่นอนด้านล่างให้แต่ลูก ๆ ก็ยังคงนอนอยู่ข้างบนเหมือนเดิม กรณีนี้ควรแก้ไขอย่างไร

คำตอบ

   ถ้ามีบ้านเดียว และจำเป็นต้องอยู่ร่วมบ้าน หากชั้นล่างมีหน้ามุข ยื่นออกไปจากตัวบ้าน ก็ย้ายท่านไปนอนที่ห้องนอนหรือต่อเติมตัวบ้านให้เป็นมุขหากสามารถทำได้ ถ้าเหตุปัจจัยไม่เอื้อที่จะทำตามคำแนะนำ ก็จำเป็นต้องให้ท่านอยู่ชั้นล่างต่อไป แต่ก่อนขึ้นนอนทุกคืน ลูก ๆ ควรกราบขอขมาและให้ท่านกล่าววาจาอโหสิให้


๒๑.    พระไปเดินห้างซื้อสินค้าเหมาะสมหรือไม

คำตอบ

   เป็นสถานที่อโคจร พระสงฆ์สาวกจะไม่ทำกัน


๒๒.    พระไปเที่ยงตามชายหาดทะเลและถ่ายรูป เหมาะสมหรือไม่ ทั้ง 2 ข้อ ถือว่า อยู่ตามวิถีพุทธหรือไม่

คำตอบ

    ไม่เหมาะสมและไม่ถือว่าเป็นอยู่อย่างวิถีพุทธ


๒๓.   คนไม่มีน้ำใจ  ไม่ยอมฟังคำเตือนของใคร  จะมีวิธีแก้ไขดัดนิสัยอย่างไร คนที่พูดถึงนี้เป็นหลานชาย กำลังเรียนปริญญาโทยังไม่มีงานทำ

คำตอบ

วิธีแก้ไข คือต้องดัดนิสัยตัวเองให้ดีได้ก่อน ให้มีน้ำใจได้ก่อน และให้มีสัมมาวาจาได้ก่อน แล้วในที่สุดหลานจะกลับมาดีได้เอง (คนส่วนใหญ่ดูตัวเองไม่ออก ต้องให้คนอื่นดูจึงจะเห็นขยะในตัวเอง)


๒๔.  ผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เป็นเวลานาน ก่อนจะสิ้นใจ เราจะช่วยให้ท่านไปดีได้อย่างไรคะ เพราะคิดว่าจิตท่านคงจะว่างจำอะไรไม่ได้ แล้วจิตท่านจะไปดีได้เราต้องช่วยท่านอย่างไรดีคะ

คำตอบ

อัลไซเมอร์ เป็นเรื่องของระบบสมองเสื่อมสภาพ ที่อาจมีสาเหตุมาจากยาเสพติด อุบัติเหตุ ความชรา ฯลฯ ที่คุณคิดว่าจิตท่านคงว่างจำอะไรไม่ได้ นั้นเป็นความคิดที่ผิดของคุณเอง คุณพูดคุณทำอะไรเขารับรู้ได้แต่เขาสื่อกลับมาหาคุณไม่ได้ด้วยเหตุที่มีสมองชำรุด วิธีช่วยเขาก่อนที่จิตวิญญาณจะทิ้งร่างไปเกิดใหม่ในภพดี ๆ อยู่ที่คนแวดล้อมต้องช่วยกันสร้างบรรยายกาศรอบ ๆ ตัวคนไข้ให้ปราศจากมลพิษที่เข้าทางหู ทางตา และส่งเสริมจรรโลงใจ เช่น เปิดเทปที่มีเสียงพระสวดมนต์ เสียงบรรยายธรรม เสียงเสวนาธรรม ฯลฯ อยู่เสมอ เพื่อให้จิตจับเสียงดี ๆ ไว้เป็นอารมณ์ดีไปเรื่อย ๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิตเวียนมาถึง อนุโมทนาที่คุณมีจิตคิดเมตตาช่วยเหลือชีวิตที่เสื่อมสภาพแต่อย่าลืมช่วยตัวเอง ก่อนที่วาระเช่นนั้นจะมาถึงคุณด้วยนะครับ


๒๕.    ห้องพระมีไว้ในห้องนอนได้หรือไม่ และถ้ามีอยู่แล้วควรหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศใดและควรจัดหิ้งพระไว้ในด้านใดของห้อง

คำตอบ

   หากไม่มีทางเลือกอย่างอื่น ก็สามารถทำได้แต่ควรให้อยู่สูงกว่าที่คุณนอน และควรให้พระหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ที่สำคัญต้องไม่นอนให้ปลายเท้าชี้ไปทางพระ เทวดาเขาไม่ชอบนะจะบอกให้


๒๖.    ดิฉันมีข้อสงสัยเรื่อง “อยู่อย่างวิถีพุทธ” ที่พ่อแม่ต้องอยู่สูงกว่าลูก แล้วอย่างในกรณีที่พ่อแม่เดินไม่สะดวกทำให้ต้องอยู่ชั้นล่าง ส่วนลูก ๆ ต้องไปอยู่ชั้นบนอย่างนี้จะเป็นอะไรมั้ยคะ ถือเป็นวิถีพุทธมั้ยขอคำชี้แนะจากอาจารย์ด้วย

คำตอบ

   อ่านคำตอบ ข้อ 20 และที่ถามว่าเป็นวิถีพุทธหรือไม่ ขอตอบว่าไม่ใช่วิถีพุทธในเรื่องของการมีสัมมาคารวะ ในครั้งที่พระพุทธะยังมีชีวิต

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่เบื้องต่ำ ผู้มีสัมมาคารวะ (พุทธสาวก) จะไม่ไปอยู่ในที่สูงกว่า ด้วยเหตุนี้กระมัง ที่ยอดเขา คิชฌกูฎในส่วนที่สูงสุดจึงมีกุฏิของพระพุทธะอยู่เพียงหลังเดียว


๒๗.    ถ้าผู้ที่บวชพระและได้รับสังฆทานมาและเก็บไว้ให้ญาตินำกลับไปกินไปใช้  ญาติผู้รับบาปไหมคะ

คำตอบ

    หากรับประเคนไทยธรรม (ของทำบุญ) แล้วเก็บไว้เป็นของส่วนตัวเรียกว่า ปุคคลิกทาน แต่ถ้าเอาไว้เป็นของส่วนกลางหมู่สงฆ์ จึงจะเรียกว่า สังฆทาน ถ้าผู้ถวายเจตนาจะให้เป็นปุคคลิกทาน เมื่อพระรับแล้วส่งไปให้ผู้อื่นใช้ไม่ถือว่าเป็นบาป ถ้าผู้ถวายเจตนาให้เป็นสังฆทาน เมื่อผู้รับทานได้รับประเคนแล้วเอาเก็บไว้เป็นส่วนกลางของสงฆ์ไม่เป็นบาป ถ้าเอาเก็บไว้เป็นของส่วนตัวเป็นบาป ของส่วนกลางของสงฆ์ถ้าหมู่สงฆ์อนุญาตให้คนอื่นแล้วไม่เป็นบาป แต่ถ้าสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งถือวิสาสะอนุญาตเพียงผู้เดียวให้คนอื่นเอาไปใช้ได้ถือว่าเป็นบาป


๒๘.    การเข้าร่วมประท้วงหรือเข้าฟังการปราศรัยในการประท้วง เป็นวิถีพุทธหรือไม่

คำตอบ

   เป็นติรัจฉานวิชา คือการพูดคุยอันขวางต่อทางพระนิพพานไม่ถือว่าเป็นวิถีพุทธ


๒๙.    ถ้าคุณพ่อไม่ค่อยทำบุญ  แต่ลูก ๆ ช่วยกันทำบุญให้โดยการใส่และอธิษฐานให้คุณพ่อจะได้บุญเต็มร้อยหรือไม่และคุณพ่อไม่เคยทราบเลยว่าลูก ๆ ได้ทำบุญให้คุณพ่อยังจะได้บุญหรือไม่

คำตอบ

    ลูก ๆ ทำบุญให้พ่อ ถ้าไม่บอกให้พ่อรู้พ่อก็ไม่ได้บุญ หากบอกให้ท่านทราบและท่านอนุโมทนาก็ได้บุญ ส่วนพ่อจะได้บุญมากหรือน้อยอยู่ที่ศรัทธาของท่าน ศรัทธาเต็มร้อยได้บุญร้อย


๓๐.    เวลาไปกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรกล่าวอย่างไรให้เป็นสัมมาทิฐิ

คำตอบ   

   การขอเป็นการบ่งบอกถึงความขาดแคลน ความพร่องของจิต ในพุทธศาสนาไม่มีการสอนให้ขอ แต่มีการอธิษฐานคือตั้งความปรารถนาให้สำเร็จในสิ่งที่ต้องการ และต้องสร้างเหตุให้ตรงต่อความปรารถนานั้น คือต้องทำด้วยตัวเอง


 

หน้า ๑     หน้า ๒


 

 

 

ส่งคำถามถึง ดร. สนอง วรอุไร => question@kanlayanatam.com

สอบถาม ให้คำแนะนำที่ => webmaster@kanlayanatam.com