ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

 

ชมvdoจากงาน แสดงธรรมบรรยายเพื่อพัฒนาจิต ณ สโมสรกรมการแพทย์ทหารเรือ
จัดโดยกลุ่มธรรมะรักษา  

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2550

" ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง 1  2 "


อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2549

เรียนรู้ธรรมะจากเพลง แผ่น1 แผ่น2   

 

ฟังเสียงจากงาน แสดงธรรมบรรยายเพื่อพัฒนาจิต
ณ สโมสรกรมการแพทย์ทหารเรือ
  อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2549

       คลิกฟังเสียง 1  ชั่งโมงบรรยาย
                          2  ช่วงสอนปฎิบัติ
                          3  ช่วงตอบคำถาม

ภาพงาน เสวนาธรรม ๒๕ กพ ๒๕๔๙

คลิกฟังเสียงเสวนาธรรม (กลยุทธ์สยบโทสะ)

คลิกชม video clip ( 1 ) ( 2 )

อ่านประวัติ ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ

vdo
" จิต สติ ความคิด
"
บรรยายที่ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า
16 ตุลาคม 2548 
 

vdo
"จิต สติ ความคิด
" สอนที่วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
ว่าด้วยเรื่อง การฝึกสติ จงกรม มหาสติปัฏฐาน4

   ตอนที่ 1     ตอนที่ 2


 

 


 

กลับหน้าหลัก