อ่านประวัติ/ฟังเสียงเทศนาธรรม บรรยายธรรม ของอริยสงฆ์ ครู อาจารย์ที่เคารพ


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงพ่อชา สุภัทโท
พระธรรมธีรราชมหามุนี
(ท่านเจ้าคุณโชดก)
หลวงปู่ลี ธมฺมธโร
หลวงพ่อเทียน
หลวงปู่เหรียญ
หลวงพ่อทูล
ขิปปปัญโญ  
               
หลวงปู่พุทธอิสระ
พระครูเกษมธรรมทัต
หลวงพ่อประสิทธ์    
ปุญญมากโร
 พระอาจารย์เปลี่ยน
ปัญญาปทีโป
 
               
   
พระอาจารย์ อำนาจ
โอภาโส
ท่าน ว. วชิรเมธี
พระอาจารย์ นวลจันทร์
   

 

ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
อุบาสิกา รัญจวน
อินทรกำแหง
ท่าน ก. เขาสวนหลวง
ท่านอาจารย์
โกเอ็นก้า

 

 

 

 

 

นายแพทย์บุญเลิศ
  จุลเกียรต
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 

 

 

 

 

ฟังเสียง ชม vdo จากงาน แสดงธรรมบรรยายเพื่อพัฒนาจิต
ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ