ประวัติพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

 

นามเดิม  อำนาจ กลั่นประชา

เกิด                         13 สิงหาคม 2497 กรุงเทพฯ

การศึกษา              ศึกษาศิลปะด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน                   จำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญ

2002                      ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก

2001                       ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกีย

2001 - 2002          อาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

1993                       ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

1992                       ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย

1991                       ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย

เ1986                     1 ปีกับการสร้างผลงานปริศนาธรรมหน้าบรรณ ขนาด 11 เมตรและขนาด 7 เมตร

                ณ วัดเขาสารพัดดี จ.ชัยนาท ถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่รับค่าแรง

               

ผลงานหนังสือและบทกวี

2003                       เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหารย์

2003                       คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท

2001                       สะพานเชื่อมใจ

1996                       หนังสือบทกวี The Oneness

1996                       มาลัยดอกไม้ในดวงตา

1995                       สวรรค์ติดดิน

 

ชม VCD ประวัติพระอาจารย์ อำน

ฟังธรรมะบรรยาย ชม VCD

ชม พุทธรรมสถาน ผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์
เหตุ-ปัจจัย การสร้างพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ผาซ่อนแก้