ธรรมบรรยาย โดย ดร. สนอง วรอุไร

ดร. สนอง วรอุไร

 

ท่านอาจารย์ดร. สนอง วรอุไร ได้อนุญาตให้นำไฟล์เสียง, vdo บรรยายธรรมของท่านที่เผยแผ่บนเวปไซต์นี้
หรือได้รับจากชมรมกัลยาณธรรมไปทำซ้ำหรือเผยแผ่ เป็นธรรมทานต่อได้

ไม่อนุญาตให้ทำเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ

 

ไฟล์เสียง *.wma

 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
สถานที่บรรยาย
ปี (พ.ศ.)
 
1
ทางสายเอก ตอน1 ตอน 2
กรมวิชาการเกษตร
2536
 
2
C.P. Tower
2545
 
3
แนวทางดำเนินชีวิต ตอน 1 ตอน 2 พุทธมณฑล
2540
 
4
อุบายทำให้จิตสงบ ตอน 1 ตอน 2 คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540
 
5
กำลังใจ วัดรำเปิง เชียงใหม่
2540
 
6
ความมหัศจรรย์ของจิต ตอน 1  ตอน 2 บริษัทชินวัตร 1
2540
 
7
ธรรมะปฎิบัติ ตอน 1 ตอน 2 ตอน 3 ตอน 4 ตอน 5 ตอน 6 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
2541
 
8

มาดสดใสด้วยหัวใจเกินร้อย ตอน1 ตอน 2
ตอน 3 ตอน 4

บริษัทตรีเพชรอีซุซุ
2543
 
9
EQ กับผู้สูงอายุ ตอน 1 ตอน 2 ตอน 3 สวนบัวรีสอร์ท เชียงใหม่
2544
 
10
พลังจิตเพื่อสุขภาพ ตอน 1 ตอน 2 งานมหกรรมทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6
2544
 
11
การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ตอน 1 ตอน 2 ตอน 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2545
 
12
ปัญญาชนวิถีพุทธ ภูใจใสรีสอร์ท
25 ก.ค. 2547
 
13
อริยมรรค วัดพระธาตุทรายทอง
27 ส.ค. 2547
 
14
EQ กับความสำเร็จในการบริการ รพ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
31 มี.ค. 2547
 
15
ครูที่แท้จริง  ตอน 1  ตอน 2
วัดอ้อน้อย นครปฐม
18 พ.ค. 2542
 
16
ทวนกระแสโลก ตอน 1   ตอน 2

ถวายความรู้ให้กับ
พระเข้าปรวาสกรรม500 รูป
ณ วัดม่อนฤาษี จ. เชียงใหม่

13 ธ.ค. 2546
 
17
ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ ตอน 1  ตอน 2
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
11 ก.พ. 2547
 
18
การใช้ชีวิตอย่างนักปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 มี.ค. 2548
 
19
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปและนาม ตอน1 ตอน2 สวนลุม
20 มี.ค. 2548
 
20
กระจกส่องกรรมฐาน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
 
21
การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
31 พ.ค. 2547
 
22
ทางเลือกแห่งชีวิต โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
19 ก.ค. 2547
 
23
กลยุทธ์เอาชนะใจ อาคารชินวัตร 3
15 พ.ค. 2548
 
24
ทัศนคติในการดำเนินชีวิต บ. ยูโนแคล
15 ก.ค. 2548
 
25
การเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ม. อีสาน
14 ก.ค. 2548
 
26
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ม. อุเทนถวาย
9 พ.ค. 2548
 
27
การเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ค่ายหัตถวุฒิ
19 พ.ค. 2548
 
28
จริยธรรมและความรับผิดชอบของครู ตอน1 ตอน2 ม. อีสาน
12 พ.ค. 2548
 
29
แบบพิมพ์แห่งคุณธรรม ตอน1 ตอน2 รร. วัดหงส์ฯ
16 มิ.ย. 2548
 
30
อัญมณีแห่งชีวิต ตอน1 ตอน2 ม. บพิตรพิมุข
21 มิ.ย. 2548
 
31
วัยเรียนที่คุ้มค่า ตอน1 ตอน2 รร. วัดหงส์ฯ
16 มิ.ย. 2548
 
32
ทำงานอย่างไร ให้ร่ำรวยและมีความสุข บริษัทท็อปเท็นเทรดดิ้ง
9 มิ.ย. 2548
 
33
รู้จักตนเอง ตอน1 ตอน2 ตอน 3 SME เชียงใหม่
12 ก.พ. 2548
 
34
ธรรมะกับผู้สูงอายุ รร. เชียงใหม่ภูคำ
24 มี.ค 2548
 
35
วิธีสู่พุทธ วัดพระธาตุแสงท้าวมงคล
23 พ.ค. 2548
   

   รวมบรรยายธรรมปี ๒๕๕๑


   รวมบรรยายธรรมปี ๒๕๕๒

   
จดหมาย อนุโมทนา

 

ไฟล์ VCD *.wmv

  ลำดับ ชื่อเรื่อง
สถานที่บรรยาย
ปี (พ.ศ.)
 
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 มี.ค. 2548
 
2
งานมหกรรมวิทยาศาตร์ทางจิต
3 ธค. 2547
 
3
พันธนาการแห่งชีวิต อาคารชินวัตร 3
19 ธค. 2547
 
4
เวลาแห่งสติ ธ.ไทยพานิชย์
24 มค. 2548
 
5
เรียนรู้-ปฎิบัติ-เข้าถึง "ธรรม" สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าเกษมสุข ปราจีนบุรี
30 เมย. 2548
 
6
การดำรงตนให้เป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ ปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ อุเทนถวาย
19 พค. 2548
 
7
ทำงานอย่างไร ให้ร่ำรวยและมีความสุข แผ่นที่ 1   แผ่นที่ 2 บริษัทท็อปเท็นเทรดดิ้ง
9 มิย. 2548
 
8
ดุลยภาพแห่งโลก-ธรรม บริษัท ป.ต.ท. ถ.วิภาวดีฯ
9 มิย. 2548
 
9
วัยรุ่นยุคพุทโธโลย โรงเรียนวัดบวร
21มิ.ย. 2548

 

 


ชมคลิปวีดีโอ / ภาพถ่าย

ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรม
ถวายความรู้แด่พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ในงานปริวาสกรรม
ณ วัดม่อนฤษี จ.เชียงใหม่

เรื่อง "การเข้าถึงธรรม"
  

 


  บรรยายที่ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง " สัจจธรรมของชีวิต "
  

 

เชิญชมวีดีโอ
เสวนาธรรม
ดร.บรรจบ บรรณรุจิ และ ดร.สนอง วรอุไร
เรื่อง "บุญในการบริการ"
บรรยายธรรม
โดย ดร.สนอง วรอุไร
เรี่อง "สัมมาทิฏฐิ"

 

  ชม video clip บรรยายธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร

ดร. สนอง วรอุไร บรรยายที่ ศูนย์สร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ลพบุรี เรื่อง
บรรยายที่ ศูนย์สร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ลพบุรี
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง " รหัสกรรม "

 

ฟังเสียง ชม vdo จากงาน แสดงธรรม บรรยายธรรมเพื่อพัฒนาจิต
ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ


๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดร.สนอง วรอุไร ช่วงที่ ๑   ช่วงที่ ๒

 

  ชม video clip บรรยายธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร

ชมรมกัลยาณธรรม  video clip บรรยายธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร

 
ฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
งานเปิดตัวหนังสือ "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตเป็นสุข"
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ๗ เมษายน ๒๕๕๑
 

ฟังเสียงจากงานแสดงธรรมเสวนาธรรมประจำปี
ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จ.ลพบุรี


พบกับสามดอกเตอร์ สามปราชญ์ผู้ทรงธรรม

 

 

ขอเชิญฟัง ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ให้สัมภาษณ์และตอบปัญหา
ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM ๘๙.๒๕ MHz


 

  ชม video clip บรรยายธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร

บรรยายธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด     

ชมบรรยายธรรมเรื่อง " การพัฒนาเิพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยหลักคุณธรรม "
ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐

ชั่วโมงที่ ๑   ชั่วโมงที่ ๒

 

ชมเสวนาธรรมเพื่ออบรม
พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

โดย
ดร.สนอง วรอุไร และ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ดำเนินรายการโดย ดร.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
เสวนาธรรม ดร.สนอง วรอุไร และ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ดำเนินรายการโดย ดร.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

จัดโดย
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันที่ 31 มกราคม 2550

สามชั่วโมงกับกับสามดอกเตอร์ผู้รู้ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงความเป็นจริง
ตั้งแต่นรกถึงสวรรค์ เรื่องของบุญและบาป ตลอดถึงแนวทางที่จะนำท่านไปสู่ความพ้นทุกข์

ข่าว-ประมวลภาพ  ชมวีดีโอชั่วโมงที่ 1  2   3
 

ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรื่อง “ จิตสำนึกในจริยธรรม ”

  "จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย  สิ่งทั้งหลายสำเร็จด้วยจิต"
"ไม่มีใครทำร้ายตัวเรา เท่ากับจิตทำร้ายตัวเราเอง"

ชมบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรื่อง “ จิตสำนึกในจริยธรรม ”


 

ดร.สนอง กับ ทไวไลท์โชว์   ดร.สนอง กับ ทไวไลท์โชว์
ดร.สนอง กับ ทไวไลท์โชว์ ออกอากาศทาง ITV ๘ มกราคม ๒๕๕๐

 
ดร.สนอง ที่ จังหวัดตาก


บรรยาย 8 ธันวาคม 2549
ที่ จังหวัดตาก
ตอน1  ตอน2

 


บรรยายเรื่อง "การพัฒนาจิต"
ที่


28 สิงหาคม 2549

ตอน1  ตอน2
 
 

 ชม video clip เรื่อง หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงาน (1)  (2)  บรรยาย ณ กรมศุลกากร
วันพุธที่ 5 เมษายน 2549
 
 

  ชม video clip

ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
บรรยายธรรมเรื่อง "ทางพ้นทุกข์"
จัดโดย
คณะศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 6

ร่วมกับชมรมกัลยาณธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมงคลวโรกาสที่ทรงครองราชย์ ครบ 60 พรรษา


ณ สโมสร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2549
ตอน 1  ตอน 2

 

ดร. สนอง วรอุไร

ชม video clip
บรรยายธรรม เรื่อง
ความสามัคคีและหลักธรรมในการปฎิบัติงาน

==> (1)  (2)
22 พฤษภาคม 2549

ณ หอประชุมกิตติขจร

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก
และข้าราชการกองทัพบกร่วมรับฟัง
ตลอดสองชั่วโมง
ดร.สนอง วรอุไร พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ณ หอประชุมกิตติขจร
 


ชม video clip
เรื่อง สุขกับงาน เบิกบานกับชีวิต (1)  (2)

บรรยายอบรมข้าราชการทหารบก
ที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

วันพุธที่ 5 เมษายน 2549
 
 
 อาจารย์ดร.สนอง และท่านอาจารย์ดร.บรรจบ บรรยาย เรื่อง กินอยู่ดูฟัง วิถีพุทธ  
งานแสดงธรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดม (พญาไท)
อาจารย์ดร.สนอง และท่านอาจารย์ดร.บรรจบ บรรยาย เรื่อง กินอยู่ดูฟัง วิถีพุทธ
ชม vdo   ฟังเสียง

 
ดร. วรภัทร์ อ. จินดา ดร. สนอง
ดร. วรภัทร์                 อ. จินดา                    ดร. สนองเรื่อง  "กลยุทธ์สยบโทสะ"

   


ในชีวิตเรา มี 2 วิถีให้เลือกเสมอ บางครั้งเราเองยังไม่รู้ตัว ว่ากำลังยืนอยู่บนถนนสายใดด้วยซ้ำไป การที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ
และมีสัมมาทิฏฐินำวิถี นั่นย่อมเป็นการเดินทางที่ลัดตรงสู่ฝั่งอันปลอดภัยได้เร็วขึ้น วิถีมาร วิถีพุทธ ลองเลือกเองด้วยตัวคุณ
  ชม video clip เรื่อง วิถีมาร วิถีพุทธ บรรยายที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ๙ ธ.ค. ๒๕๔๘
 
วิธีอยู่เหนือดวง บรรยายโดย ดร. สนอง วรอุไร
พรหมลิขิต เวลาตกฟาก ดวงดี ดวงตก
สัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไร สร้างดวงชะตา
ให้อยู่เหนืออิทธิพลของดวงดาวได้อย่างไร
ใครว่า ชีวิตลิขิตเองไม่ได้
เปลี่ยนมุมมองใหม่ ถ้ารู้วิธีอยู่เหนือดวง

ชม video clip เรื่อง วิธีอยู่เหนือดวง
บรรยายโดย ดร. สนอง วรอุไร

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรภิมุข มหาเมฆ
27 พฤศจิกายน 2548
วิธีอยู่เหนือดวง บรรยายโดย ดร. สนอง วรอุไร

 

 
video clip เรื่อง   ดร.สนอง วรอุไร
   

คนเราเกิดมาทำไม ทำไมต้องเกิด ท่านว่าอวิชชานำมาเกิด ต้องมาเป็นโมหบุรุษ โมหสตรีชาติแล้วชาติเล่า เหนื่อยไหม
นั่นเพราะความหลงเป็นเหตุ หากท่านพอแล้วกับการเวียนตายเวียนเกิด
ลองมาเข้าใจเหตุแห่งการเกิด และแก้ที่เหตุนั้น
ชม video clip เรื่อง "หลง" บรรยายโดย ดร.สนอง วรอุไร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548

ที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์


 
   ชมชีวิตหลังความตาย  โดย ดร.สนอง วรอุไร  ชมชีวิตหลังความตาย  โดย ดร.สนอง วรอุไร  
บรรยายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ ศรีราชา ( ๒๐ ก.พ. ๔๙)
  

ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องของความจริง
ในขณะเรามีชีวิตอยู่เวลามีค่ายิ่ง อย่ามัวเสียเวลาอยู่เลย เร่งสร้างความดีกันเถิด
ฟังท่าน ดร. สนอง บอกวิธีเลือกทำสิ่งที่คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์
และวิธีเตรียมตัวตาย เพื่อเลือกเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า

ชมชีวิตหลังความตาย 1  2
ดร สนอง วรอุไร บรรยายที่ วัดเขาสวนแก้ว เรื่อง      ดร สนอง วรอุไร


 VCD เรื่อง "พลังแห่งความเพียร "
บรรยายที่ วัดเขาสวนแก้ว
21 ตุลาคม 2548

คลิกที่นี่

ประวัติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ 28 สิงหาคม 2548


ชม VCD เรื่อง "วิถีสู่อริยะ"

 

VCD ธรรมบรรยาย ที่นครสวรรค์

ดร สนอง วรอุไร

ไม่มีใครไม่ปรารถนาความสำเร็จ ความสำเร็จในทุกกิจการต้องอาศัยหลักธรรมคืออิทธิบาท 4  แต่ความสำเร็จยังควรเป็นความสำเร็จที่ตรงตามธรรมและไม่เกิดอกุศลวิบากตามมา  

ท่านพึงทราบถึงหนทางและวิถีธรรมแห่งความสำเร็จได้ที่นี่
ดร สนอง วรอุไร

การทำงานคือการพิสูจน์ศักยภาพและความสำเร็จของชีวิต  
ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยต่างปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในการงาน

ทำอย่างไร จุดหมายของทั้งสองฝ่ายคือนายจ้างและลูกจ้างจะผสานเป็นประโยชน์ร่วมกัน

หาคำตอบได้ที่นี่
ดร สนอง วรอุไร ... ชีวิตหลังตาย

ความตายเป็นความเสมอภาคที่สรรพชีวิตต้องเผชิญ  
แม้แต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่

ทุกลมหายใจความตายก็มาทักทายเราอยู่เสมอ
เราควรรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมตัว ตายก่อนตาย

เมื่อวันนั้นมาถึง เราจะได้เดินทางอย่างมั่นใจ ไปสู่สุคติ

คลิกที่นี่
ดร สนอง วรอุไร .....ชมประมวลภาพ

 ชม VCD บรรยายเรื่อง
“ ทัศนคติในการดำเนินชีวิต ”

คำแสดรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
15 กรกฎาคม 2548

คลิกที่นี่

ดร สนอง วรอุไร .....ชมประมวลภาพ

 ชม VCD บรรยายเรื่อง
“ ธรรมะ : อัญมณีแห่งชีวิต ”

ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข
21 มิถุนายน 2548

แผ่นที่ 1   แผ่นที่ 2

ชมประมวลภาพ..ชมประมวลภาพ

 ชม VCD บรรยายเรื่อง
วัยรุ่นยุคพุทโธโลยี่

ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
21 มิถุนายน 2548

คลิกที่นี่

ชมประมวลภาพ...ชมประมวลภาพ

 ชม VCD บรรยายเรื่อง
ทำงานอย่างไร ให้ร่ำรวยและมีความสุข

ที่บริษัทท็อปเท็นเทรดดิ้ง
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2548

แผ่นที่ 1   แผ่นที่ 2

ชม VCD ดร. สนอง วรอุไร บรรยายเรื่อง
“ การดำรงตนให้เป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ"
ปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ อุเทนถวาย วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2548
ณ. ค่ายหัตถวุฒิอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

  คลิกที่นี่
ดร สนอง วรอุไร ...  ชมประมวลภาพ

ดร สนอง วรอุไร ...บรรยายธรรมเรื่อง “ กลยุทธ์เอาชนะใจ ” 

ฟังดร. สนอง วรอุไร บรรยายธรรมเรื่อง “ กลยุทธ์เอาชนะใจ ”     บรรยายที่อาคารชินวัตร 3
 15 พฤษภาคม 2548

 ขอเชิญชม VCD สนทนาธรรมระหว่าง ดร. สนอง วรอุไร กับ หลวงปู่จันทรา อนากุโล ณ. สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าเกษมสุข ปราจีนบุรื และบรรยายธรรมของ ดร. สนอง เรื่อง เรียนรู้-ปฎิบัติ-เข้าถึง "ธรรม" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548

 คลิกที่นี่  

หลวงปู่จันทรา อนากุโล ดร. สนอง วรอุไร กับ หลวงปู่จันทรา อนากุโล 

กลับหน้าหลัก