1

 

 

 

                                                                 
คำถามจาก AIA
๑๐ เมษายน ๒๕๕๐

1.
•  ฝึกการให้ทานแล้วให้ทานกับขอทานที่เป็นแก๊งค์แบบนี้ถือเป็นการให้ทานที่ถูกต้องหรือไม่ โดยที่เรามีจิตใจบริสุทธิ์ในการให้

คำตอบ
    เป็นการให้ที่ถูกต้อง แต่จะมีอานิสงส์แห่งการให้มากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง


2.
•  การพูดมุสาเป็นบาป แต่ถ้าพูดเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจและเป็นสุข การพูดมุสาแบบนี้ถือเป็นบาปหรือไม่

คำตอบ
    กรรมอยู่ที่เจตนา เจตนาพูดมุสาแล้วทำให้ผู้ฟังเกิดเป็นความสบายใจและมีความสุข เป็นเจตนาดีไม่ถือเป็นบาป
 

3.
•  การเบิกบุญ (บุญจากการปฏิบัติในชาติปัจจุบัน)มีจริงหรือไม่

คำตอบ
    การเบิกบุญหมายถึงการถอนบุญ เพื่อนำไปใช้ในสิ่งที่ตนต้องการ ตัวอย่างเช่น พระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวฬุวันแด่พระพุทธะและสงฆ์สาวก เมื่อถวายแล้วมีอานิสงส์เป็นบุญสั่งสมอยู่ในจิตตนเองจากนั้นได้เอาบุญที่มี (เบิกบุญถอนบุญ)อุทิศให้กับญาติที่ตายไปแล้วการเอาบุญที่ตนเองมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เรียกว่าเบิกบุญได้
 

4.
•  สวรรค์นรกมีจริงหรือไม่ อยู่ที่ไหน ยิงจรวดไปในอวกาศ ก็ไม่เห็นมีวิมานสวรรค์อะไร ใต้โลกยังร้อนมีแต่ลาวา นรกอยู่ไหน แปลว่าถ้ามีจริงต้องเป็นอีกมิติหนึ่ง หรืออย่างไร

คำตอบ
    นรก สวรรค์เป็นภพที่มีอยู่ในวัฏสงสาร แต่เป็นภพของสัตว์ที่มีกายทิพย์ ตาเนื้อตาหนัง หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสัมผัสได้ จะเรียกว่าเป็นอีกมิติหนึ่งก็เรียกได้ คนที่เคยตายไปสวรรค์ เคยตายไปนรก แล้วมีโอกาสฟื้นกลับมาสู่มิติของภพมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งจึงเชื่อได้อย่างไม่สงสัยเลยว่า ภพดังกล่าวมีจริง
 

5.
•  ผีมีจริงหรือ

คำตอบ
    หากคำว่าผีหมายถึงจิตวิญญาณที่มองด้วยตาเนื้อตาหนังไม่เห็น หรือคำว่าผีหมายถึงซากศพ ฯลฯ ทั้งสองความหมายนั้นมีจริง
 

6.
•  ในอดีตชาติ หากเรามีกรรมเวรที่ทำไว้และถูกจองเวรในชาตินี้ เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อให้กรรมเวรนั้นหมดไป หรือทุเลาเบาบางลงหรือเพื่อให้คนที่จองเวรเราลด ละ เลิก การจองเวรเรา

คำตอบ
   
แก้ไขได้ด้วยการใช้หนี้กรรมเวรให้เหลือน้อย หนี้กรรมเวรก็จะลดลง หรือใช้หนี้กรรมเวรให้หมดไป เจ้าหนี้ก็เลิกทวงหนี้ (เลิกจองเวร) วิธีการคือทำบุญตามบุญกิริยาวัตถุ 10 แล้วอุทิศบุญใช้หนี้
  

7.
•  ท่านอาจารย์ชี้ทางรักษาความดี 30 ปีโดย “ พละ5 ” อยากให้อาจารย์เมตตาให้วิธีพัฒนาศักยภาพตัวเราและทีมงานของเรา

คำตอบ
    พละ 5 เป็นคุณธรรม 5 อย่างเมื่อทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ใดได้แล้ว ผู้นั้นจะมีกำลังใจต้านทานมารได้ พละ 5 คือ ศรัทธา วิริยา สติ สมาธิ ปัญญา ต้องปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในจิตของตัวเองแล้วเพียรรักษาคุณธรรมทั้ง 5 ให้คงอยู่ได้ ใช้คุณธรรมทั้ง 5 ส่องนำทางให้กับชีวิตอยู่ทุกขณะตื่น ความดีที่เกิดขึ้นจะคงอยู่กับจิตวิญญาณของผู้รักษาใจได้ตลอดไป
 

8.
•  มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าถ้าเล่นไพ่แล้วไม่มีการพนันเกิดขึ้นจะเป็นอบายมุขได้ยังไง เค้าเรียกว่าทดสอบสมองฝึกคิดเลขต่างหาก จะช่วยให้เพื่อนออกจากตรงนี้ยังไง ช่วยคิดคำพูดด้วยคะ

คำตอบ
    ถ้าเขามีเจตนาฝึกสมองเพียงอย่างเดียว ก็ไม่ถือว่าเป็นการพนัน ไม่เป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิต (อบายมุข) จึงไม่จำเป็นต้องไปช่วยเขาให้หลุดออกมาจากการเล่นไพ่
  

9.
•  ถ้าคนที่ทำสมาธิและสามารถถอดจิตได้แต่นำไปใช้ไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นจะเสื่อมเป็นเวลาใดเพราะเขาสามารถเพิ่มเติมได้อยู่เรื่อย ๆ

คำตอบ
    การนำพลังสมาธิไปใช้ผิดทาง (มิจฉาสมาธิ) เมื่อใช้แล้วบาปจะถูกสั่งสมอยู่ในจิตวิญญาณของผู้ใช้ เมื่อใจที่บาปมีกำลงมากและให้ผลเป็นอกุศลวิบาก เขาก็เสื่อมได้ตอนนั้น ดูพระเทวทัตเป็นตัวอย่าง มีกำลังสมาธิมากจนถึงระดับฌาน ระดับอภิญญา เสื่อมตอนที่บาปให้ผล นำเขาไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในภพนรก
 

10.
•  การไปซื้อวัวควายปล่อย แต่ตัวต่อไปก็ถูกฆ่า แทนตัวที่ถูกปล่อยเพราะอย่างไรก็ตามพ่อค้าก็ต้องการเนื้อไปขายกรณีนี้ได้บุญมากน้อยแค่ไหน

คำตอบ
    ได้บุญกับสัตว์ตัวที่ถูกซื้อปล่อยไม่ให้ถูกฆ่า ถือว่าเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 มีอานิสงส์ไม่เกินสวรรค์สมบัติ
 

11.
•  คนอกตัญญูไม่รู้คุณคนที่เคยช่วยเหลือ ตายไปจะเป็นอย่างไร

คำตอบ
    หากยังไม่ตาย ชีวิตต้องประสบกับอุปสรรคและปัญหา ตายแล้วมีโอกาสไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิได้
 

12.
•  ถ้าเราทราบว่ามีเจ้ากรรมนายเวรติดตามเราอยู่ ควรจะทำอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรนี้หลุดพ้นจากตัวเรา

คำตอบ
    ทำบุญบ่อยๆ แล้วอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อย ๆ
 

13.
•  การนั่งสมาธิแล้วไม่เห็นอะไร แสดงว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่าค่ะ เพราะเพื่อนเราเขาบอกว่าเห็นโน้น เห็นนี่หลายอย่าง

คำตอบ
    การนั่งสมาธิแล้วไม่เห็นอะไร เป็นเรื่องปกติของคนที่มีจิตเข้าไม่ถึงความเป็นฌาน ผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้แก่พระอรหันต์ประเภทสุกขวิปัสสโก ก็ไม่สามารถเข้าฌานได้ ไม่เห็นอะไรเว้นแต่ได้ดวงตาเห็นธรรมขั้นสูงสุด
 

14.
•  บทสวดมนต์บทใดที่เป็นพื้นฐานให้เราปฏิบัติค่ะ

คำตอบ
    บทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย หากสวดได้สม่ำเสมอ ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีงามของจิตวิญญาณได้
 

15.
•  น้องสาวเป็นโรคเครียด ไม่ค่อยไหว้พระใส่บาตรจิตเมอลอยเป็น ๆ หาย ๆ มีหนทางไหนที่จะช่วยให้หลุดพ้นเพราะเมื่อเราเห็นเขาเป็นเราก็ทุกข์ เพราะช่วยให้เขาพ้นไม่ได้ค่ะ

คำตอบ
    สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเอง ไม่มีใครช่วยใครได้แท้จริง ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน น้องสาวต้องช่วยตัวเองให้พ้นจากความเครียด ต้องเจริญสติด้วยการเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออก (พุท-โธ) ทำก่อนนอนทุกครั้งจนกระทั่งหลับไปและพร้อมด้วยการเจริญเมตตาให้เกิดขึ้น ด้วยการให้อภัยเป็นทานอยู่เสมอ เมื่อใดที่คุณธรรมทั้งสองแก่กล้าขึ้นในจิตวิญญาณของเขา ความเครียดจะหายไป ด้วยการกระทำของเขาเอง
 

16.
•  คุณปู่เสียชีวิตตอนอายุ 90 ปี ตอนเผาศพเสร็จ ก่อนจะกลับบ้านเรามากัน 5 คนแต่ทำไม่มีเรากับคุณแม่ได้กลิ่นศพคนอื่นไม่ได้กลิ่นเพราะเราถาม จนคุณแม่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงกลิ่นจึงหายไป

คำตอบ
    สองคนที่ได้กลิ่นศพ แสดงว่าทั้งสองคนมีความถี่ของคลื่นจิต (เครื่องรับ) ตรงกับความถี่คลื่นจิต (เครื่องส่ง) ของผู้สื่อกลิ่นคือผู้ที่ตายไปแล้ว
 

17.
•  กรณีที่เราอยากไปทางธรรมแต่ติดเรื่องภาระหน้าที่ทางโลกเราจะต้องรอหมดภาระถึงปฏิบัติทางธรรมได้อย่างเต็มที่หรือหาเวลาแบ่งปฏิบัติทางธรรมในบางขณะ แต่วิธีนี้เคยแต่จิตไม่เข้มแข็งพอ โอกาสยุ่งธุระทางโลกมาก ทางธรรมจึงหยุดไปชั่วขณะหนึ่ง จึงอยากขอข้อแนะนำ และทำอย่างไรให้มารดามีจิตไม่โกรธง่ายไม่รุมร้อน ต่อสามีและลูกหลาน

คำตอบ
    ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ลมหายใจยังไม่หยุดเข้ายังไม่หยุดออกจากร่างกาย โอกาสปฏิบัติธรรมเปิดรออยู่ทุกขณะ ขอเพียงแต่ว่าทำตนเองให้เป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) การปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ทุกขณะจิต

   ส่วนที่จะให้มารดามีจิตไม่เป็นทาสของความโกรธ มารดาต้องเจริญขันติและเมตตาด้วยการให้อภัยเป็นทานอยู่เสมอ จนกระทั่งคุณธรรมทั้งสองนั้นมีกำลังกล้าแข็งได้แล้วเมื่อใดความปรารถนาของคุณจึงจะสัมฤทธิ์ผล


 

18.
•  ถ้าคนที่รักษาศีล 5 ได้ดีมาก เมื่อตายไปแล้วจะใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะไปเกิดใหม่

คำตอบ
     ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย แห่งการเดินทางในปรโลก เวลาในแต่ละมิติไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น เวลาในโลกมนุษย์ผ่านไปนานถึง 1,600 ปี เวลาในสวรรค์ชั้นสูงสุด (ปรนิมมิตวสวัตตี) ผ่านไปได้ 1 วัน กับ 1 คืน ดังตัวอย่างของสิริมา คณิกาสาวงามแห่งแคว้นมคธตายแล้วร่างกายถูกทิ้งให้ย่อยอสลายนาน 4 วัน พระพุทธะและสาวกได้ไปพิจารณาซากศพของสิริมาที่กำลังขึ้นอืด ขณะปลงซากศพ พระวังคีสะได้เห็นนางฟ้าตนหนึ่งมากราบ ท่านจึงของโอกาสพระพุทธะ แล้วถามนางฟ้าว่าเธอเป็นใครจึงได้มากราบพระพุทธะ นางฟ้าตอบในทำนองที่บ่งชี้ว่า ข้าพเจ้าเคยอยู่ในร่างของซากศพที่กำลังขึ้นอืดนี้มาก่อน
 

19.
•  อยากทราบวิธีแผ่บุญกุศลให้ศัตรู

คำตอบ

   หลังจากทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยการกล่าวคำดังนี้
สัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข

อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

สัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
สัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข

อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

  จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ
  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ
   ในขณะอุทิศบุญกุศล ต้องทำจิตให้ตั้งมั่น ด้วยวิธีกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำ แต่ต้องมีจิตจดจ่อขณะกล่าวคำอุทิศ


 
 


 

20.
•  อยากเข้าฌานได้ต้องอ่านหนังสืออะไร

คำตอบ
    ฌานไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการอ่านหนังสือ หรืออ่านตำราแต่เข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา (สมถกรรมฐาน) จนจิตเข้าถึงความตั้งมั่นสูงสุด (อัปปนาสมาธิ) ได้แล้วเมื่อใด การมีจิตทรงอยู่ในฌานจึงจะเกิดขึ้น
  

21.
•  ท่านเห็นนรกและสวรรค์ด้วยเหตุใด และเห็นอะไรในที่นั้น ๆ

คำตอบ 
    เห็นได้ด้วยการพัฒนาจิตจนเข้าถึงฌาน แล้วทิพพจักขุจึงเกิดขึ้น เห็นเทวดานั่งอยู่หน้าวิมานลอยอยู่ในอากาศ ที่สะอาดสดใสไม่มีมลพิษ ส่วนสัตว์นรกเห็นด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณ ที่ย้อนอดีตยาวไกลของตัวเอง มิได้เห็นสถานที่ในนรกว่าตัวเองได้เคยไปเกิด อยู่ในนรกขุมไหน
 

22.
•  ดิฉันเป็นลูกเลี้ยง มีพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ทุกๆ วันตั้งแต่เด็กและปัจจุบันจะเห็นพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงทะเลาะกันกินเหล้า เล่นการพนัน ไม่ค่อยใส่ใจลูกเท่าไหร่ทุกครั้งที่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำไม่ดีพูดไม่ดีกับลูกเลี้ยงอย่างดิฉัน ถ้าเราเกิดโทสะและคิดไม่ดีจะอยู่เงียบสงบหนีความวุ่นวายโดยการไปอยู่ผู้เดียว จะเป็นสิ่งดีหรือไม่ ไม่ได้ถือเป็นการทิ้งท่านทั้งสองไม่ดูแลแต่เป็นการหนีความวุ่นวายยังช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เหมือนเดิม ยังมาเยี่ยมท่านเป็นระยะ ๆ จะผิดไหมค่ะ

คำตอบ
    การหนีความวุ่นวายไป อยู่ลำพังเพียงผู้เดียวเป็นสิ่งดี แต่จะให้ดีกว่า ต้องพัฒนาขันติและเมตตาให้เกิดขึ้นกับใจของตนเอง เมื่อใดที่คุณธรรมทั้งสองมีกำลังกล้าแข็งจนเป็นขันติบารมีและเมตตาบารมีอยู่ในจิตใจได้แล้ว การอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเช่นนี้เหมือนอยู่กับครูผู้ทำให้ได้สร้างบารมีท่านทั้งสองจึงเป็นผู้มีพระคุณ ต้องมีความกตัญญูกตเวที ด้วยการเลี้ยงดูท่านตอบแทนแล้วการมีวิถีชีวิตที่เจริญก็จะเป็นของคุณ
 

23.
•  ถ้าศีลขาดจะต่อศีลได้ไหมครับ ต่อศีลทุกวันได้จริงไหมครับ

คำตอบ
    ศีลขาดต่อใหม่ได้ ต่อทุกวันก็ได้ การมีศีลขาดบ่อย ๆ แล้วต่อศีลบ่อย ๆ อย่างนี้เรียกว่ามีศีลด่างพร้อย ถ้าจะให้ดีต้องเจริญสติให้มีกำลังกล้าแข็ง แล้วใช้สติคุ้มครองศีลให้คงอยู่เป็นสิ่งที่ดีสุดเพราะจะทำให้รักษาสถานภาพความเป็นมนุษย์ไว้ได้
 

24.
•  การพัฒนาศักยภาพในตัวเองทำยังไงคะ เจริญสติใช่ไหมค่ะ การแก้โหวงเฮ้ง จะดีไหมค่ะ

คำตอบ
    ประสงค์จะพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเอง ต้องปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน จนจิตสามารถเข้าถึงมรรคผลแห่งธรรมของพระพุทธะได้ คือมีจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีจิตเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ ศักยภาพของผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะบรรลุความประสงค์ได้

   ส่วนเรื่องของโหงวเฮ้ง ไม่สามารถแก้ไขได้ขณะจิตเสวยอัตภาพนี้อยู่ แต่การใช้ปัญญาเห็นแจ้งขจัดมลทิน (กิเลส) ให้หมดไปจากใจแล้วเติมเต็มสิ่งดี ๆ (คุณธรรม) ให้กับจิตใจ เพียรรักษาความดีให้คงอยู่ได้ แม้ว่าโหงวเฮ้งไม่ดีอย่างไร ก็ไม่สามารถเข้ามามีอำนาจเหนือชะตาชีวิตได้


25.
•  เรากรวดน้ำหลังจากทำบุญตักบาตรแล้วเราจะทำยังไงให้ถูกวิธีและสิ่งที่เราอุทิศให้จะได้รับบุญจริงไหมค่ะ

คำตอบ
    กรวดน้ำให้ถูกวิธีของใคร สมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแล้ว จึงหลั่งทักษิโณถก กล่าวคำอุทิศบุญกุศลให้กับญาติในอดีตที่ไปเกิดเป็นเปรต เปรตได้อนุโมทนาบุญ จึงได้รับอานิสงส์แห่งบุญที่อุทิศให้

   ส่วนพระธุดงค์ที่ออกปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า กล่าวคำอุทิศบุญกุศลให้กับสัตว์โดยไม่ต้องกรวดน้ำ เช่นเดียวกันในสมัยที่ผู้ตอบปัญหาไปปฏิบัติธรรมอยู่กับเจ้าคุณโชดก หลังปฏิบัติธรรมเสร็จในแต่ละวัน ท่านเจ้าคุณโชดกบอกให้กล่าวคำอุทิศบุญกุศลที่ทำแล้วให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับญาติผู้ล่วงลับ ให้กับสรรพสัตว์ในวัฏสงสารโดยไม่ใช้น้ำกรวด สรรพสัตว์ที่เอ่ยชื่อออกไปจะได้รับบุญที่มีผู้อุทิศให้หรือไม่ได้ ก็อยู่ที่เหตุปัจจัย หากเขาอยู่ในภาวะที่มาอนุโมทนาบุญได้ เขาก็ได้รับบุญที่ส่งไปให้ได้
 

26.
•  ถ้าเราต้องการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ของเราที่ได้ตั้งไว้ถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่า และขัดกับที่อาจารย์สอนเรื่องมักน้อย มีสาระ และสันโดษ หรือเปล่า

คำตอบ
    ในห้วงเวลาทำงานต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้อิทธิบาท 4 เป็นฐานแห่งความสำเร็จในงาน

   ในห้วงเวลาที่ปลอดจากงาน เป็นเรื่องของชีวิตที่ต้องพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการทำตนให้เป็นผู้ที่มีความมักน้อยบริโภคใช้สอยแต่สิ่งอันเป็นสาระ และหาความสุขให้กับตนเองด้วยการทำตัวให้เป็นผู้มีความสันโดษ หากผู้ใดทำได้อย่างนี้แล้วนับว่าโชคดี ที่ได้เกิดมามีอัตภาพเป็นมนุษย์ในครั้งนี้ เพราะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของงานและในเรื่องของชีวิต


27.
•  คนเป็นสิวและเป็นโรคผิวหนังต่าง ๆ (เข้าใจว่า เป็นเพราะตอนเด็ก ๆ เคยกำจัดแมลงสาบด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำบ่อย ๆ) ปัจจุบันพยายามทำบุญโดยการถวายยาและผ้าขาวรวมถึงยกบุญให้เจ้ากรรมนายเวร แต่ยังมีสิวและโรคผิวหนังเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ทำบุญและรักษาสิวไปด้วย ควรทำบุญด้วยอะไรหรือวิธีการใดโรคภัยนี้จึงจะหาย

คำตอบ
    การเป็นสิวและการเป็นโรคผิวหนัง เป็นอาพาธอย่างหนึ่งพระพุทธะได้ชี้เหตุแห่งอาพาธไว้ 4 อย่างคือ ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ เพียงมากเกินไป ฤดูกาลเปลี่ยน และสุดท้ายเกิดจากกรรมไม่ดี

   สามเหตุแรกเยียวยาได้ง่าย แต่เหตุสุดท้าย เมื่อกรรมไม่ดีให้ผลเป็นอกุศลวิบาก แล้วยากที่จะเยียวยารักษาให้หายขาดได้ วิธีแก้ไขคือยอมรับความจริง อยู่กับความจริง โดยยอมชดใช้หนี้เวรกรรมด้วยการทำบุญให้ยิ่ง ๆ แล้วอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและประสงค์จะให้โรคดังกล่าวหายไปโดยเร็ว ต้องสร้างเหตุแห่งบุญให้ตรง ด้วยการเป็นเจ้าภาพปิดทองพระองค์ใหญ่ การถวายผ้านุ่งห่มเนื้อดี การถวายยารักษาโรคผิวหนังให้กับอริยบุคคล ฯลฯ แล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร โอกาสหายจากโรคดังกล่าวจึงเป็นได้

 

28.
•  มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้สมองไม่คิดถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ทั้ง ๆ ที่จิตใจไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลย มีความรู้สึกว่าทำไมสมองคิดเช่นนี้ เราจะแก้ไขอย่างไรครับ

คำตอบ
    สมองเป็นเพียงเครื่องมือให้จิตได้ใช้งาน สมองคิดเองไม่ได้ เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ดีที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในจิต วิธีแก้ไขต้องพัฒนาจิตให้มีสติ พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้เมื่อใดแล้ว จิตจะมีสติสัมปชัญญะมากพอที่จะตามดู ความคิดไม่ดีที่เกิดขึ้น ว่าดำเนินไปตามกฎของไตรลักษณ์ เมื่อใดที่ความคิดไม่ดีเข้าสู่ความเป็นอนัตตา โปรแกรมความคิดที่ไม่ดีจะถูกลบทิ้งไปจากจิต แล้วปัญหาที่ถามไปก็จะไม่มีให้เกิดขึ้นอีก
 

29.
•  การที่เกิดอารมณ์ต่าง ๆ เข้ามากระทบจิตใจให้เราเป็นทุกข์นั้นเกิดจากกรรมเก่าหรือเปล่าครับ แล้วจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไร

คำตอบ
    สิ่งกระทบที่เข้าทางหู ตา จมูก ลิ้น กายใจ เมื่อเข้ากระทบจิต จะเกิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์ สิ่งกระทบดีปรุงแต่งเป็นอารมณ์ดีให้ผลเป็นความสุข สิ่งกระทบไม่ดีปรุงแต่งเป็นอารมณ์ไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์ สิ่งที่เข้ากระทบมีทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

   วิธีแก้ไข เพื่อไม่ให้สิ่งกระทบทั้งดีและไม่ดีเข้ารบกวนจิตใจต้องพัฒนาจิตให้มีสติ และพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง เรียกทั้งสองว่ามีสติสัมปชัญญะ ใช้สติสัมปชัญญะส่องนำทางให้กับชีวิตในทุกขณะตื่น ตัวสติสัมปชัญญะจะเห็นว่า สิ่งกระทบดับไป (อนัตตา) ตามกฎไตรลักษณ์จิตจึงรู้ได้อย่างแท้จริงว่าสิ่งกระทบไม่มีตัวตน จิตจงปล่อยวางสิ่งกระทบ จิตเป็นอิสระจากสิ่งกระทบ จึงว่างเป็นอุเบกขาแล้วปัญหาคือทุกข์จะไม่เกิด
 

30.
•  เรื่องวิญญาณพี่ชายพึ่งฆ่าตัวเองตายโดยการแขวนคอตัวเอง(เมื่อ 28 ก.พ.50) แม่บอกว่ายังเห็นพี่ชายนั่งอยู่ที่ห้องนอนเราควรจะบอกแม่ว่าอย่างไรดีคะ ที่เห็นคืออะไรค่ะต้องทำบุญและบอกแม่ว่าวิญญาณมีจริงหรือเปล่าค่ะ

คำตอบ
    ที่เห็นคือรูปนาม ที่อยู่ในลักษณะที่ถูกสมมติเรียกว่าสัมภเวสี ต้องทำบุญบ่อย ๆ แล้วอุทิศบุญกุศลให้บ่อย ๆ หรือเชิญจิตวิญญาณที่เป็นสัมภเวสี ออกจากห้องนอน แล้วหาที่อยู่ใหม่ให้เช่นสร้างศาลเจ้าที่ให้อยู่ในบริเวณบ้านหรือให้ไปอยู่ที่วัด

   วิญญาณหากหมายถึงจิตก็มีอยู่จริง ตราบใดที่จิตยังไม่หมดอวิชชา จิตวิญญาณยังต้องเวียนตายเกิดเป็นรูปนามอยู่ในภพต่าง ๆ ในสังสารวัฏ